2013 was het jaar van de traditiedrager voor LECA. Nooit eerder begeleidden we zoveel mensen en groepen bij het borgen van hun immaterieel erfgoed. Meer dan 1200 mensen namen deel aan een van onze vormings- of ontmoetingsmomenten. LECA kiest resoluut voor het versterken van de erfgoedvaardigheden van traditiedragers. Door mensen te trainen, te adviseren, te ondersteunen en samen te brengen rond erfgoedzorg, bouwen we samen aan een stevigere toekomst voor immaterieel erfgoed.  2013 was ook het jaar van samenwerking.

LECA, het Landelijk Expertisecentrum voor Cultuur van Alledag, is een erfgoedorganisatie die werkt rond feesten en rituelen. Extra aandacht gaat hierbij uit naar de mensen achter deze tradities. Iedereen die meer over dit erfgoed wil weten of ondersteuning kan gebruiken bij het doorgeven ervan, kan bij LECA terecht.

Onlinebevraging 'Op handen gedragen'

 Naar een inventaris van de processies
Onder de noemer ‘Op handen gedragen’ werken CRKC – Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur en KADOC-KuLeuven sinds 2013 nauw samen rond de zorg voor het processie-erfgoed. De partners ondersteunen en adviseren processiecomités bij het beheer van hun erfgoed. CRKC focust daarbij op het roerend erfgoed, LECA op het immaterieel erfgoed en KADOC op het documentair erfgoed. Ook het in kaart brengen van de processies is een belangrijke doelstelling van ‘Op handen gedragen’. Het inventariseren van alle bestaande en verdwenen processies vormt een basisvoorwaarde voor een efficiënte en gerichte zorg voor processie-erfgoed.

Dit najaar gaat LECA via een 1-minuutfilmpjeswedstrijd op zoek naar feestelijk erfgoed in Vlaanderen. Cadeautjes krijgen voor je verjaardag, je een avond uitleven op de kermis, zoetigheden eten op Suikerfeest of je verkleden voor carnaval: feesten maken volop deel uit van ons dagelijkse leven, vaak zelfs zonder dat we daar stil bij staan. Net dat maakt LECA zo benieuwd naar de gewoonten en gebruiken die er voor jou toe doen. Ga de uitdaging aan en doe mee aan onze wedstrijd. Deelnemen is makkelijk. Maak een filmpje van maximaal 60 seconden over een feest die jij belangrijk vindt.

Een jaar nadat bekend werd dat em. prof. dr. Stefaan Top de Europäischer Märchenpreis 2014 had gewonnen, mag hij de prijs nu ook daadwerkelijk in ontvangst nemen. De jury van deze Europese sprookjesprijs waardeert de omvangrijke bijdrage van Stefaan Top aan het onderzoek naar sprookjes, (Vlaamse) sagen, mythes en volksverhalen. De ceremonie heeft plaats op 25 september 2014  in het Duitse Volkach. 

In 1986 smeedden Ghislain Diependaele en twee van zijn vrienden een plan om het sterzingen in Zottegem te doen herleven. Dertig jaar later is sterzingen er een waar begrip. Drie groepen trekken zingend langs ziekenhuizen, rusthuizen en cafés. Voor de sfeer, de traditie, maar vooral voor dat gevoel van samenhorigheid. Wat begon als een klein initiatief groeide uit tot een gebruik dat wordt gedragen door de hele gemeenschap. Wij spraken met Ghislain over het verleden, heden en  toekomst van deze traditie.

Op vrijdag 21 november 2014 vindt bij FARO de conferentie 'Virtuoos Vlaanderen!' plaats. 'Virtuoos Vlaanderen!' gaat op zoek naar de kansen van het UNESCO-programma Living Human Treasures, en dit voor diverse beleidsdomeinen. Vlaanderen is rijk … aan menselijke schatten, maar de opgebouwde kennis en vaardigheden van meesters in onder meer ambachten en podiumkunsten komen meer en meer onder druk te staan.

Volkskunde West-Vlaanderen heeft een nieuwe werking. Wat die nieuwe werking precies inhoudt, kunnen jullie lezen in deze brief van Antoon Naert (voorzitter) en Mark Adriaen (ondervoorzitter).  

Op 24 oktober 2014 hopen we u in het Nederlandse Tilburg te verwelkomen op onze goedgevulde studiedag over Driekoningen. Prominente sprekers uit Duitsland, Spanje, Nederland, Vlaanderen en Wallonië dompelen je onder in de rijke symboliek, geschiedenis en tradities van driekoningenvieringen wereldwijd. Tot 14 oktober kan je je inschrijven door te mailen naar immaterieelerfgoed@live.nl. De studiedag kost 15 euro. In de prijs is een broodjesmaaltijd en een receptie inbegrepen.

Voor december 2015 plant Volkskunde. Tijdschrift over de Cultuur van het dagelijks leven een themanummer over immaterieel cultureel erfgoed en diversiteit. Met het oog daarop lanceert het tijdschrift alvast een call for papers. Naast wetenschappelijke artikelen die aandacht vragen voor nieuwe en verrassende vormen van immaterieel erfgoed en de dragers ervan zijn ook casestudies over de nood aan goede borging en bescherming of analyses van de wijze waarop de UNESCO-benadering zelf inzet op een open en divers erfgoedlandschap welkom.

De toekomst van een reus vrijwaren doe je niet in een handomdraai. Uit de provinciale reuzenontmoetingsdagen die LECA en Reuzen in Vlaanderen het afgelopen jaar organiseerden, bleek  dat tal van reuzenverenigingen met veel succes een eigen aanpak of methode bedacht hebben om ervoor te zorgen dat hun reus er nog een hele tijd tegenaan kan gaan. En wat voor de ene vereniging werkt, kan ook voor een andere erg nuttig zijn. Om dergelijke informatie makkelijk te delen stelde LECA samen met Reuzen in Vlaanderen een inspiratiebrochure over de reuzencultuur op.

Abonneren op Nieuws