Doe mee aan de grote feestenquête!

LECA lanceert een grootschalige enquête voor iedereen die een publiek feest organiseert. Met de enquête wil LECA zicht krijgen op de leefbaarheid van de feesten in ons land. Wie organiseert de talloze stoeten, carnavals, processies en buurtfeesten? Welke problemen ondervinden mensen daarbij en hoe kunnen we daar iets aan doen? Om dat te weten heeft LECA uw hulp nodig. Bent u betrokken bij de organisatie van een openbaar feest? Vul dan snel onze enquête in. Het invullen duurt maximaal 10 minuten.

Studie- en ideeëndag over feesten in Vlaanderen

Vlaanderen feest graag en veel! En terecht, want vieren is èn blijft belangrijk. Op LECA’s netwerkdag  over feestcultuur verneem je exact wat feesten voor onze samenleving kunnen betekenen. Uit onze recente feestenquête blijkt dat publieke feesten er meer dan ooit toe doen. Dat er zo uitbundig gevierd kan worden, danken we aan de inzet van iedereen - van vrijwilligersvereniging tot gemeentedienst - die bij de organisatie van zo’n evenement betrokken is. Tegelijk maakt ons onderzoek ook duidelijk dat het lang niet evident is om ervoor te zorgen dat feesten een mooie toekomst krijgen.

Reuzenbeheerders steunen aanvraag immaterieel erfgoed

Al tientallen reuzenverenigingen tekenden een intentieverklaring waarmee ze akkoord gaan om de reuzencultuur te laten erkennen als immaterieel erfgoed. Op 15 mei dient Reuzen in Vlaanderen immers een aanvraag in om de reuzen – in al hun diversiteit -  op te nemen op de Inventaris Vlaanderen. Met de intentieverklaring geven de reuzenverenigingen aan dat ze het erfgoedzorgplan onderschrijven.

Traditiedrager van de maand: plaatsmeester Ruddy Ghesquiere

Een goede kermis doet een gemeente helemaal opleven. Een evenement met zo’n impact organiseer je dan ook niet in een handomdraai. Voor de kramen en attracties open kunnen, worden bergen werk verzet. Niet alleen de foorreizigers hebben dan de handen vol, ook de gemeente zelf treft de nodige voorbereidingen. Het kermisterrein tijdig klaarmaken, afstemmen met lokale handelaars en omwonenden, zorgen dat opdrachten bij de juiste dienst of persoon terechtkomen en de kermis onder de aandacht van het publiek brengen zijn dan factoren die een vlot verloop enorm bevorderen.

Contactdag Op handen Gedragen was een succes

Op zaterdag 7 maart 2015 kwamen meer dan zestig processieorganisatoren samen in het prachtig gerenoveerde Sint-Baafshuis in Gent. De dag stond in het teken van netwerking en expertisedeling. Heeft u deze bijeenkomst gemist? Geen nood, op 10 oktober organiseren we deze contactdag opnieuw, maar dan in Hasselt. Inschrijven kan tot 1 oktober 2015.

Inspiratie uit het buitenland: e-tijdschrift vertelcultuur

Sinds 2014 heeft het Meertens Instituut met Vertelcultuur een e-tijdschrift over (volks)verhalen en vertellen. Als enige Nederlandstalige blad brengt Vertelcultuur wetenschappelijk verantwoorde, maar toegankelijke bijdragen over de cultuur van het vertellen. Deze bijdragen worden aangeleverd door onderzoekers, studenten en vertellers en zijn gericht op een breed, volwassen lezerspubliek. Naast artikels over boeken over vertellen zijn er ook geregeld stukken die focussen op de link met de performing arts.