Contact

Adres

LECA | Expertisecentrum alledaags erfgoed
Sint-Amandstraat 72
9000 Gent
T/F 09 223 97 00
info@lecavzw.be
www.lecavzw.be

Medewerkers

Emmie Segers | emmie@lecavzw.be
Frea Vancraeynest | frea@lecavzw.be

Bestuur

LECA's Raad van Bestuur bestaat uit: Pauline van der Zee (curator Etnografische Verzamelingen UGent / voorzitter LECA), Antoon Naert (cultuurbeleidscoördinator Ichtegem, voorzitter Volkskunde West-Vlaanderen / ondervoorzitter LECA), Jolien Verroeye (MUDEL / penningmeester LECA), Danny Vanloocke (leerkracht lager secundair onderwijs / secretaris LECA), Yilmaz Koçak (Intercultureel Centrum De Centrale Gent), Els Veraverbeke (conservator Huis van Alijn), Rik Pinxten (emeritus hoogleraar Centrum voor Interculturele Communicatie en Interactie UGent), Frans Van Hasselt (penningmeester Hoge Gilderaad der Kempen) en Paul Catteeuw (emeritus lector interculturele communicatie Karel de Grote Hogeschool).

Naast alle leden van de Raad van Bestuur zetelen in de Algemene Vergadering ook: Julien Dedapper (bestuurslid Hoge Gilderaad der Kempen), Jan Goris (stadsarchivaris Herentals), Luk Indesteege (voorzitter Limburgs Volkskundig Genootschap vzw), Harlinda Lox (ondervoorzitster Europäische Märchengesellschaft en sprookjesdeskundige UGent), Harry Vanderhenst (ambtenaar Stad Hoogstraten), Johan Vencken (voorzitter Reuzen in Vlaanderen vzw) en Sven De Maertelaere (trajectbeheerder Arteveldehogeschool).

Privacyverklaring

LECA gaat doordacht om met de persoonsgegevens die zij in het kader van haar werking verzamelt. Lees hier onze privacyverklaring.

Werking

LECA is erkend en gesubisieerd door de Vlaamse overheid.