Nieuws

Volkscaféproject gaat down under

Ons project 'Hart voor Volkscafés' blijft mensen inspireren. Onlangs wijdde het prestigieuze Australische Smith Journal een artikel aan het fenomeen. Ze plaatsten vooral het sociale aspect van deze ontmoetingsplaatsen in de kijker, waarbij ze - met onze hulp - twee waarden van een volkscafé uitgebreid aan het woord lieten.

Onder de titel ‘Veilig geborgen’ organiseert het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur vzw (CRKC) op donderdag 6 december 2012 in de Abdij van Park in Heverlee een studiedag over religieus immaterieel cultureel erfgoed (RICE). Tijdens deze studiedag staat de rijkdom van dit erfgoed centraal en zal dieper ingegaan worden op thema’s zoals registratie, ontsluiting en borging. De studiedag is vooral bedoeld voor erfgoedbeheerders van religieus erfgoed.

De resultaten van het noden- en behoeftenonderzoek over processies met een Mariabeeld zijn bekend. Dit onderzoek vormt het eerste luik van het traject dat LECA en Maria door Vlaanderen opzetten om deze processies betere toekomstkansen te geven. De resultaten geven een inzicht in de noden en behoeften van de processieorganisatoren. Dit moet het mogelijk maken om in een volgende fase gericht op zoek te gaan naar oplossingen op maat van de betrokken organisatoren. Geïnteresseerden kunnen het verslagboek hier downloaden.

Pages