Inspiratie uit het buitenland: multicultureel immaterieel erfgoed

Inspiratie uit het buitenland: multicultureel immaterieel erfgoed

Op 21 mei ging in Rotterdam een bijzonder project van start. In de West-Kruiskade, een van de belangrijkste winkelstraten van de stad, zullen de bewoners een jaar lang hun tradities in beeld brengen. Dat zijn er nogal wat. Maar liefst 174 verschillende culturen leven er samen. Om die diversiteit te vieren organiseerden ze een inspiratiedag over immaterieel cultureel erfgoed. Tijdens een straatlunch en tal van workshops konden deelnemers kennismaken met een waaier aan gebruiken. Of het jaar ook zal leiden tot een gezamenlijke aanvraag voor de Nationale Inventaris voor Immaterieel Erfgoed is nog een open vraag, maar de afgelegde weg wordt ongetwijfeld belangrijker dan het resultaat.

De inspiratiedag werd georganiseerd door Alliantie West-Kruiskade, de Hogeschool Rotterdam en het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed.

Klik hier voor een kort filmpje over deze dag.