Nieuwe netwerkdag Op handen gedragen op 7/3

Nieuwe netwerkdag Op handen gedragen op 7/3

‘Op handen gedragen’, het gezamenlijke traject van LECA, KADOC en CRKC rond processie-erfgoed, krijgt in 2015 een boeiend vervolg. Op 7 maart 2015 organiseren de 3 partners in Gent een netwerkdag waarin de zorg voor processie-erfgoed centraal staat. In de voormiddag kun je je via een workshop volledig verdiepen in hoe je met het documentair, roerend of immaterieel erfgoed van je processie kan omgaan. In de namiddag bezoek je een erfgoedlocatie naar keuze en zie je hoe de zorg voor processie-erfgoed in de praktijk vorm krijgt.

Programma

9u30 Onthaal
10u00 Wat is en wil ‘Op handen gedragen’? Hoe is het gesteld met de processies in Vlaanderen?
10u30 Keuze tussen drie interactieve workshops
12u00 Broodjeslunch / Netwerkmoment
13u15 Keuze tussen drie geleide bezoeken
15u00 Afsluitende receptie, aangeboden door de Provincie Oost-Vlaanderen, en slotwoord door Jozef Dauwe, gedeputeerde voor Cultuur

Keuzemogelijkheden interactieve workshops

1) Processies en lokale media (LECA)
Elke processie vertelt een eigen verhaal. Veel processieorganisatoren worstelen met de vraag hoe ze die betekenis duidelijk kunnen maken aan een breed publiek. Vooral lokale media bieden heel wat mogelijkheden. Zij zijn laagdrempelig, altijd op zoek naar verhalen uit eigen streek en bereiken de plaatselijke bevolking. Maar hoe contacteer je lokale journalisten? Hoe zorg je ervoor dat jouw verhaal en de verwachtingen van de journalisten met elkaar overeenstemmen? Hoe ziet een ideaal persbericht eruit? En hoe houd je controle over de manier waarop je processie wordt voorgesteld? De workshop geeft aan de hand van praktische voorbeelden tips waarmee je direct aan de slag kan.

2) Iconografie en betekenisoverdracht (CRKC)
In een processie worden diverse religieuze voorwerpen meegedragen, die allemaal hun eigen betekenis en symboliek hebben. Maar daarmee is lang niet iedereen meer vertrouwd. Welke voorwerpen worden meegedragen en waarom? Hoe herken je een bepaalde heilige? Welke taferelen worden precies uitgebeeld? Dat verneem je tijdens deze workshop. Het tweede luik focust op betekenisoverdracht van religieuze voorwerpen als onderdeel van een borgingsprogramma. Welke methodes kan je daarvoor gebruiken? Hoe breng je over waarom heiligen op een bepaalde wijze worden afgebeeld? En hoe kan je verhalen en symbolieken doorgeven? Concrete voorbeelden en praktische tips komen aan bod.

3) Je archief (en dus je processie) in de kijker! (KADOC)
Elke processie heeft een ‘geheugen’. Dat vind je vaak in het archief van het processiecomité. Soms, bijvoorbeeld bij een jubileum, wil je uitpakken met de rijke geschiedenis van je processie. Tijdens deze workshop leer je hoe je dat kan doen. Hoe begin je aan een tentoonstelling of publicatie? Welke mogelijkheden bieden de sociale media? Is het zinvol om je archief te digitaliseren? Op deze en andere vragen krijg je een antwoord. In een tweede luik bekijken we hoe je toekomstige processies goed kan documenteren. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar de productie en bewaring van audiovisuele documentatie en digitaal erfgoed. Via tal van tips en voorbeelden leer je hoe je goede foto’s maakt en bewaart, hoe je e-mails archiveert, …

Keuzemogelijkheden geleide bezoeken

A) Processie-erfgoed in het Huis van Alijn
De wereld van bedevaarten, processies, boetedoeningen en andere religieuze praktijken roept fascinerende beelden op. Tal van festiviteiten op zalige hoogdagen werden vastgelegd op foto en film. In het Huis van Alijn worden heel wat getuigen van processies bewaard en getoond. Je vindt er pareltjes van religieuze volkskunst en huisvlijt. Tijdens een exclusief bezoek neemt een museummedewerker je mee voor én achter de schermen en vertelt je het verhaal over de rol en betekenis van religieus erfgoed in het dagelijks leven in de twintigste eeuw.

B) De crypte van de Sint-Baafskathedraal en de Heilig Grafkapel
Onder Gent en aan de kathedraal gekluisterd: de crypte bevat een resem onbekende kunstschatten. De gids neemt een zevental verschillende en uiterst waardevolle objecten onder de loep. Na een uurtje leiden we je – een paar verbijsterend smakelijke inzichten rijker – weer veilig naar buiten. Afsluiten doen we met een bezoek aan de Heilig Grafkapel, een prachtig voorbeeld van volksdevotie in het hart van Gent.

C) Het Bisschopshuis: processie-erfgoed uit het kathedraalarchief
In de schaduw van de Sint-Baafskathedraal ligt het Gentse Bisschopshuis. Dit in 1841-1845 opgetrokken gebouw is een belangrijk en vroeg voorbeeld van de neogotiek in België. In het Bisschopshuis zal de verantwoordelijke voor parochiearchieven van het Bisdom Gent je meer vertellen over processie-erfgoed in parochiearchieven. Een bijzondere, eenmalige tentoonstelling toont stukken over processies uit het rijke Gentse kathedraalarchief.

Inschrijven

Inschrijven kan vóór 28 februari 2015 via:
- info@ophandengedragen.be
- 09 223 97 00
- LECA • Sint-Amandstraat 72 • 9000 Gent
Vermeld per deelnemer naam en voorkeur van workshop en geleid bezoek.
Het aantal plaatsen is beperkt tot 60 personen.
Schrijf dus snel in, om zeker te kunnen deelnemen aan de workshop en het bezoek van je keuze.

Kostprijs

Deelnemen kost 15 euro.
Voor processiecomités met meerdere personen geldt volgende regeling:
• De eerste deelnemer betaalt 15 euro
• Iedere bijkomende deelnemer betaalt slechts 5 euro
Betalen kan door over te schrijven op rekeningnummer BE93 7000 1612 3767 (BIC AXABBE 22) - LECA | Landelijk Expertisecentrum voor Cultuur van Alledag • Sint-Amandstraat 72 • 9000 Gent.
Als vermelding geef je ‘studiedag processies + naam deelnemer(s)’ op.
Je inschrijving is pas definitief nadat we het inschrijvingsgeld hebben ontvangen.

Locatie

- Inschrijving: Sint-Baafshuis • Biezekapelstraat 2 • 9000 Gent (bij de Sint-Baafskathedraal). Vanaf het station Gent-Sint-Pieters kan je tram 1 (richting Evergem of Wondelgem) nemen. Je stapt af aan de halte ‘Gent Korenmarkt’.
- De afsluitende receptie heeft plaats in het Provinciehuis • Gouvernementstraat 1 • 9000 Gent.