Nieuws

LECA is vanaf nu Histories!

Sinds begin 2019 vormen LECA, Heemkunde Vlaanderen en de gesubsidieerde werking van Familiekunde Vlaanderen samen de geïntegreerde erfgoedorganisatie Histories. Histories is het aanspreekpunt voor iedereen met een passie en interesse voor genealogie, lokaal erfgoed, heemkunde en cultuur van alledag en heeft van de overheid de opdracht om de noden van de erfgoedvrijwilligers op te vangen.

Voor iedereen die 6 december belangrijk vindt, is er nu Piet en Sint en het slimme kind. Met erfgoed en diversiteit als insteken dachten Gerda Dendooven, uitgeverij Querido, het Minderhedenforum en LECA het voorbije jaar samen na over hoe de Sinterklaasviering een feest voor alle kinderen kan zijn. Piet en Sint en het slimme kind is een van de mogelijke antwoorden op die vraag. Met het boek krijgt het Sinterklaasverhaal een actuele invulling die representatief is voor de samenleving vandaag én rekening houdt met gevoeligheden rond identiteit.

Piet en Sint en het slimme kind | Gerda Dendooven
ISBN 9789021414911
€13,99
prentenboek 4+

Waarom is Piet eigenlijk zwart?

Sinterklaas is volgens de overlevering bisschop Nicolaas van Myra uit de 4de eeuw. Vandaag is hij alom gekend als de kindervriend die op 6 december pakjes en snoepgoed brengt. Sinds de tweede helft van de negentiende eeuw wordt de Sint daarbij vergezeld door Piet. Een blik op de geschiedenis van het Sinterklaasfeest maakt duidelijk hoe het komt dat Piet zwart is.

Omdat het traditie is

Op de vraag waarom we iets nu net zus of zo doen, luidt het antwoord vaak: ‘Omdat het traditie is’. Ook als het gaat over de manier waarop Piet voorgesteld wordt, is dat argument vaak te horen. Maar net als de samenleving zelf, zijn ook tradities voortdurend in beweging. In 2003 stelde Unesco een Conventie over het borgen van immaterieel cultureel erfgoed op, die net die dynamiek als het belangrijkste kenmerk van tradities zoals feesten, sociale praktijken en rituelen naar voren schuift. Soms verandert de vorm van een traditie, dan weer de betekenis of de functie.

Call for papers: the Ritual Year

Van 30 juli tot 2 augustus 2019 wordt in Oxford het congres Christian Congregational Music: Local and Global Perspectives Conference georganiseerd. Het doel van dit congres is om aandacht te vestigen op de verschillende culturele, spirituele en sociale rollen die muziek kan vervullen binnen diverse Christelijke geloofsgemeenschappen verspreid over de hele wereld. Tijdens de conferentie zullen er workshops, lezingen en rondetafelgesprekken georganiseerd worden. 

Kermis in regio Roeselare

Met ‘Trek mee aan de flosj’ zoomde Erfgoedcel BieTERF in 2017 op de kermissen in en rond Roeselare. Een artikel vormt het sluitstuk van het project.

Lees het artikel hier en duik in de wereld van de kermis. 

Kempens Karakter zoekt collega

Voor de werking van de erfgoedcel is projectvereniging Kempens Karakter op zoek naar een halftijdse erfgoedconsulent.

Interesse? Lees hier het vacaturebericht.

Boek Expo 58

60 jaar geleden sloot Expo 58 de deuren.

Aan de hand van nooit eerder gepubliceerde foto’s blikt Expo 58. Spektakel uit de toekomst terug naar het amusement van toen en schetst Rudolph Nevi hoe de befaamde wereldtentoonstelling door het volk beleefd werd.

Expo 58. Spektakel uit de toekomst verscheen bij Uitgeverij Houtekiet. (ISBN 978 90 8924 685 1, 24,99 euro)

Heemkunde Actueel

Op zaterdag 24 november 2018 organiseert Heemkunde Vlaanderen in museum Hof van Busleyden in Mechelen een nieuwe editie van Heemkunde Actueel. Tijdens deze studiemiddag voor hedendaagse heemkunde staan lezingen over auteursrecht, ‘going open’ en ontsluiting via Wikimediaplatformen op het programma. Deelnemen kost 15 euro per persoon; inschrijven kan tot 18/11 via www.heemkunde-vlaanderen.be.
 

Subsidies erfgoedorganisaties bekend

Eind september maakte minister van cultuur Sven Gatz de werkingsmiddelen voor cultureel-erfgoedorganisaties tijdens de beleidsperiode 2019-2023 bekend. Er worden subsidies toegekend aan collectiebeherende organisaties (musea, culturele archiefinstellingen en erfgoedbibliotheken), landelijke dienstverlenende organisaties die diensten aanbieden rond de zorg voor en de omgang met cultureel erfgoed en een organisatie rond immaterieel cultureel erfgoed. De beschikbare middelen werden met 9,6 miljoen euro verhoogd, waardoor er in totaal iets meer dan 37 miljoen euro verdeeld werd.

Pages