Nieuws

Infosessies subsidies culturele projecten

In de komende 2 jaar gaan een aantal bevoegdheden van de provinciale diensten voor erfgoed over naar het Vlaams niveau. Dat betekent onder meer dat wie toe nog toe een subsidieaanvraag voor een erfgoedproject bij een van de provincies indiende, dat vanaf nu bij het Departement Cultuur, Jeugd en Media van de Vlaamse overheid moet doen. Om de overstap zo vlot mogelijk te laten verlopen werd alvast een nieuw reglement opgesteld en het online aanvraagsysteem KIOSK ontwikkeld.

Woonwagencultuur

De woonwagencultuur is het geheel van tradities, gebruiken en opvattingen van mensen die sinds generaties permanent in een woonwagen (willen) wonen. In Vlaanderen zijn er drie gemeenschappen woonwagenbewoners: de Voyageurs, de Manoesjen en de Roms. Zij vormen de kern van de werkgroep ‘Behoud de woonwagencultuur’, die mensen met expertise rond woonwagencultuur en erfgoedzorg bij elkaar brengt. O.m.

Godelieveprocessie Gistel

De Godelieveprocessie trekt ieder jaar op de eerste zondag na 5 juli door de straten van Gistel. Meer dan duizend vrijwilligers uit Gistel en omgeving beelden dan het leven, de marteldood, de heiligverklaring en de verheerlijking van Godelieve uit. Het Kerncomité Godelieveprocessie neemt het voortouw in de organisatie van de processie en kan daarbij rekenen op de medewerking van tal van Gistelse verenigingen.

Rederijkerscultuur

Vandaag zijn er in Vlaanderen en Nederland 67 actieve Rederijkerskamers. Wat hen onderling bindt, is taal in de brede zin van het woord. Een groot deel van de bestaande kamers is verenigd via het Verbond van de Kamers van Rhetorica, dat ook een trekkersrol opnam bij het opstellen van het erfgoedzorgplan.

Ook nieuw op de Inventaris Vlaanderen

Samen met de woonwagencultuur, de rederijkerscultuur en de Godelieveprocessie werden ook de klompencultuur en Oogstfeest De Pikkeling aan de Inventaris Vlaanderen voor immaterieel cultureel erfgoed toegevoegd. Deze dossiers werden respectievelijk begeleid door ETWIE en CAG.

Traditiedrager van de maand: Ann Peetermans over de Geelse gezinsverpleging

De Vlaamse Cultuurprijzen zijn omgedoopt tot de Ultima’s van de Vlaamse cultuur. Dit jaar werden ze op 13 juni uitgereikt in de Gentse Vooruit. 12 winnaars werden in evenveel categorieën in de bloemetjes gezet. Een van de gelauwerde initiatieven is de Geelse gezinsverpleging, dat de Ultima voor het immaterieel erfgoed in ontvangst mocht nemen.

Zelf ambitie?

Heeft deze nieuwsbrief je zin gegeven om zelf een erfgoedzorgtraject rond een sociale praktijk of feest op te starten? Dan kan LECA je daarbij begeleiden. Contact ons gerust voor info of hulp. Inspirerende praktijkvoorbeelden en tips en tricks vind je alvast op het platform immaterieel erfgoed.

Vernieuwde inspiratiebrochure 'Op handen gedragen'

Vanaf nu is er een nieuwe digitale versie van de inspiratiebrochure ‘Op handen gedragen’. Deze brochure staat vol nuttige info over hoe je met het immaterieel, roerend en documentair erfgoed van processies kunt omgaan. Daarnaast zet de brochure ook tal van praktijkvoorbeelden in de kijker, die ideeën kunnen opleveren voor iedereen die zelf met processie-erfgoed aan de slag wil. De brochure is een initiatief van LECA, CRKC en KADOC KU Leuven, die sinds 2013 samenwerken rond processie-erfgoed.

Update feestdatabank

LECA’s feestdatabank krijgt momenteel een grondige update. Sinds 2008 brengen wij via ons feestregister zowel de feesten en vieringen in Vlaanderen als de organiserende verenigingen onder de aandacht van zo veel mogelijk mensen. En dat lukt, want sinds de lancering vonden meer dan 1,5 miljoen bezoekers hun weg naar de feestdatabank. Al deze bezoekers zijn natuurlijk op zoek naar correcte informatie. Daarom richten we bij deze een warme oproep aan alle feestorganistoren om na te gaan of de info over hun feest nog klopt. Ziet u verkeerde data of verouderde contactgegevens?

Traditiedrager van de maand: Ann Vanhoorne heeft een strandcabine

Nu de zon weer wat vaker van de partij is, trekken mensen weer massaal richting kust. Ook LECA was het voorbije weekend aan zee te vinden. Onze bestemming? Oostende! Langs de Koninklijke Gaanderijen staan de strandcabines daar namelijk sinds kort weer netjes in rijen opgesteld.  Benieuwd als we zijn wilden we wel eens weten hoe een dag in en rond zo’n strandcabine vorm krijgt. Met onze voeten in het zand hadden we hierover een fijne babbel met Ann Vanhoorne, die al 10 jaar dol is op haar strandcabine.

Pagina's