LECA nieuwsbrief april 2015

Waarom is de paashaas in het Engels een konijn?

Waarom is de paashaas in het Engels een konijn? Bij ons brengt een haas eieren op Pasen, in Engelstalige landen is dat een konijn. Beide hebben nochtans hetzelfde dier als stamvader: de Duitse paashaas. Eind 18de eeuw dook die voor het eerst op in Duitse kinderprenten en -boeken. Echt toevallig is dat niet. In die periode groeide de belangstelling voor sprookjes, sagen en legenden. Bovendien ontstond er op dat moment een nieuwe mentaliteit, die men later benoemde als ‘de burgerlijk cultuur’. Die was gebaseerd op discipline, gehoorzaamheid en vlijt. Figuren als Klaas Vaak, Zwarte Piet en Vadertje Tijd moesten helpen om kinderen van die disciplines te doordringen. Ook de schattige paashaas paste in dat rijtje. Zoete kinderen werden beloond, anderen bleven letterlijk op hun honger zitten.

Digitale tentoonstelling over verborgen schutterstradities

Digitale tentoonstelling over verborgen schutterstradities

Ooit waren de schuttersgilden een belangrijke spil van de regionale feestcultuur. Nu zijn hun geschiedenis, evenementen en rituelen minder gekend bij het brede publiek. Dankzij de webtentoonstelling van Archiefbank Vlaanderen komt daar verandering in. De tentoonstelling geeft tekst en uitleg bij een brede waaier aan schutterstradities. Veel van de informatie is gebaseerd op LECA’s recente publicatie over gildetradities.

Belangenbehartiger voor de cultureel-erfgoedsector opgericht

Belangenbehartiger voor de cultureel-erfgoedsector opgericht

Op 26 maart werd in Gent een formele belangenbehartiger voor de cultureel-erfgoedsector opgericht: vzw Overleg Cultureel Erfgoed, kortweg OCE. Dat klinkt als oké en daarmee is meteen de positieve inzet van deze krachtenbundeling voor de toekomstige ontwikkeling in het cultureel-erfgoedveld duidelijk. Met deze vzw krijgt de cultureel-erfgoedsector een representatieve spreekbuis, die opkomt voor de gezamenlijke belangen in de sector.