LECA-nieuwsbrief februari 2016

Duik met LECA het kermisgeheugen in!

Duik met LECA het kermisgeheugen in!

In de laatste week van de Halfvastenfoor in Gent (van 14 tot 18 maart 2016) strijkt het rijdende geheugen van de Verdediging der Belgische Foorreizigers (VBF) neer voor ons kantoor. Een week lang zetten de foorreizigers en LECA de deuren van deze woonwagen wijd open voor iedereen die meer wil weten over de rijke geschiedenis van de kermis. Tussen 14u en 18u ben je van harte welkom om de geschiedenis van de kermis te leren kennen, er de uitgebreide collectie kermisliteratuur op na te pluizen of tussen oude foto’s en affiches te grasduinen.

Woonwagencultuur op Inventaris Vlaanderen?

Woonwagencultuur op Inventaris Vlaanderen?

Woonwagenbewoners ambiëren een plaats op de Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed. Met de erkenning vragen ze aandacht en respect voor hun gebruiken en tradities. Ze willen af van een negatieve stereotypering. Daarom organiseerde LECA in samenwerking met het Minderhedenforum een eerste bijeenkomst met woonwagenbewoners. Twintig deelnemers brainstormden over het erfgoed van de woonwagencultuur, de grootste uitdagingen voor de toekomst en een manier om die te verhelpen.

In de kijker: Michiel Bonte over verjaren op schrikkeldag

In de kijker: Michiel Bonte over verjaren op schrikkeldag

2016 is een schrikkeljaar. Traditioneel wordt daar veel aandacht aan besteed. De media gaan steevast op zoek naar mensen die verjaren, huwen, scheiden of iets buitengewoons meemaakten op 29 februari. Wij strikten Michiel Bonte, die samen met zijn vriendin een schrikkelkoppel vormt. Beide zijn geboren op de schrikkeldag. Tegelijkertijd duikelden we de geschiedenis in: dat we om de vier jaar een extra dag krijgen blijkt lang niet vanzelfsprekend. Lees hier het volledige artikel.

Overleg Cultureel Erfgoed ontgoocheld na sectormoment

Overleg Cultureel Erfgoed ontgoocheld na sectormoment

De Vlaamse overheid heeft een participatief traject met focusgroepen en sectormomenten opgezet dat moet leiden tot een visienota cultureel erfgoed. Op 4 februari werden de tussentijdse resultaten daarvan bekend gemaakt. De belangenbehartiger voor de sector is ontgoocheld. Ondanks de positieve accenten misten het Overleg Cultureel Erfgoed een aantal cruciale elementen die de ongerustheid in de sector kunnen verkleinen. De volledige tekst vind je hier

Planten met een verhaal op Floraliën

Planten met een verhaal op Floraliën

De Gentse burgemeester Daniël Termont  maakt op een originele manier reclame voor de komende Floraliën. Via dit filmpje roept hij mensen op de verhalen rond hun favoriete kamerplanten te delen. De mooiste verhalen krijgen een plek op de komende editie van het bloemenevenement. Wij stuurden alvast een foto in met onze sanseveria’s als dierbare herinnering aan het volkscaféproject. Heb je zelf een verhaal dat je wil delen?

Bellemannen gezocht voor kampioenschap

Bellemannen gezocht voor kampioenschap

De Gilde van de Bellemannen organiseert op 5 juni 2016 een Belgisch Kampioenschap der Bellemannen. De gilde werd vorig jaar opgericht om het ambt van belleman op te waarderen. Bellemannen zijn volgens de gilde een deel van ons cultureel erfgoed dat niet verloren mag gaan. Het kampioenschap kadert in die missie. Wie mee wil doen kan zich nog tot 15 mei aanmelden via andredeleener@telenet.be. Vanuit verschillende hoeken bereikt ons de vraag of de bellemantraditie kan worden erkend als immaterieel cultureel erfgoed.

Reflectiedag diversiteit en immaterieel erfgoed

Reflectiedag diversiteit en immaterieel erfgoed

Op 17 maart kan je in Brussel terecht voor een reflectiedag over immaterieel erfgoed en diversiteit. Het thema vormt een grote uitdaging voor de erfgoedsector. In Vlaanderen bouwen tal van organisaties een immaterieel erfgoedwerking uit, maar het beeld dat groeit is niet automatisch een spiegel van de diverse realiteit. Hoe zorgen we ervoor dat onze werking beter aansluit bij de diversiteit aan culturele tradities en praktijken in onze samenleving? Die van oud en jong, van hier en ginder, van de stad en de randstad, en alle mengvormen die erbij zijn gaan horen?

Lezingen over oudste beroep ter wereld

Lezingen over oudste beroep ter wereld

De KBOV trakteert dit voorjaar op drie lezingen rond prostitutie. Drie eminente sprekers lopen doorheen de geschiedenis van het oudste beroep ter wereld. Op 11 maart bijt historica Barbara Vos de spits af met de Gentse prostitutiegeschiedenis tijdens de 18de eeuw. Vervolgens onthult Frank Becuwe de prostitutiepraktijken tijdens de Eerste Wereldoorlog (13 mei). De reeks sluit af op 10 juni met een bijdrage van Guy Dupont over lichtekooien tijdens de middeleeuwen. De lezingen kosten drie euro en vinden plaats om 20u30 in het Van Crombrugghe’s Genootschap.

Kermiswandeling op Gentse foor

Kermiswandeling op Gentse foor

Op 23 maart en 13 april kan je in Gent kermiswandelingen volgen over de rijke kermisgeschiedenis van de stad. De wandelingen starten om 14 uur aan het Groot Vleeshuis en eindigen rond 16.30 uur op het Sint-Pietersplein waar de deelnemers oliebollen krijgen. Vooraf inschrijven is nodig via Uitbureau, tel. 09 233 77 88. Deelnameprijs: 10 euro (oliebollen inbegrepen). 

Brusselse Meyboomreuzen willen ideeën uitwisselen

Brusselse Meyboomreuzen willen ideeën uitwisselen

Bij de voorstelling van de Calendrier des géants in Ath liep LECA de Brusselse Poepedroegers tegen het lijf. Deze reuzendragers maken deel uit van de Ghesellen van Sint-Laurentius, die ieder jaar de Meyboom planten op de Brusselse Grote Markt. Sinds kort hebben de Poepedroegers een nieuw bestuur en dat zorgt voor heel veel goesting en ondernemingszin. Om hun werking de komende maanden verder vorm te geven is de nieuwe ploeg volop op zoek naar inspiratie. Met het oog daarop willen ze graag gedachten en ideeën uitwisselen met Vlaamse reuzenverenigingen.