LECA-nieuwsbrief februari 2017

Expo 'Hallo baby' in Brugge

Expo 'Hallo baby' in Brugge

Met het project ‘Hallo baby’ focust de Gezinsbond sinds 2015 samen met LECA en tal van andere partners op geboorterituelen in Brussel en Vlaanderen. Via rondetafels, interviews en de website Hallo baby kwamen we de afgelopen maanden een collectie publieke en persoonlijke, en soms zelfs verborgen, gebruiken op het spoor. Hun invulling of vorm is gebasserd op wetenschap, geloof of bijgeloof.

Traditiedrager van de maand: Marcel Verbist zorgt voor gilde-erfgoed

Traditiedrager van de maand: Marcel Verbist zorgt voor gilde-erfgoed

In heel wat steden en gemeenten in Vlaanderen is nog een schuttersgilde actief. Deze gilden organiseren schietwedstrijden en schuttersfeesten en houden tal van rituelen en tradities in stand. Tegelijk beheren ze ook waardevol roerend erfgoed. LECA was van de partij op de inventarisatiedag voor vlaggen, die de Hoge Gildenraad der Kempen op 24 januari 2017 organiseerde.

Nieuwe website Volkskunde W-Vl

Nieuwe website Volkskunde W-Vl

Volkskunde West-Vlaanderen, de vereniging die volkskunde in West-Vlaanderen bestudeert en levend houdt, heeft sinds kort een nieuwe website. Op www.volkskundewestvlaanderen.be is voortaan alle info over de werking en de activiteiten van de vereniging te vinden. Wie daarvan graag op de hoogte gehouden wordt, kan ook intekenen op de nieuwsbrief.

Oproep: ‘Alles voor stoeten’-beurs

Oproep: ‘Alles voor stoeten’-beurs

Op 3 en 4 juni 2017 wordt bij North Sea Boating in Blankenberge een 'Alles voor stoeten'-beurs georganiseerd. Met dit initiatief willen Jan en Hans Van Quathem ervoor zorgen dat alle verenigingen die bij een carnavalsparade, bloemencorso, reuzenoptocht of andere stoet betrokken zijn, hun kennis en netwerk verder kunnen uitbouwen. Tijdens de beurs zullen tal van technieken gedemonstreerd worden. Verder komen er ook infostands, waar verenigingen bezoekers over hun werking kunnen informeren.

Vernieuwde website erfgoedcellen

Vernieuwde website erfgoedcellen

Erfgoedcellen.be is de portaalsite van de 22 erfgoedcellen in Vlaanderen. De site zit sinds kort in een nieuw jasje. Een overzichtskaart maakt vanaf nu duidelijk in welke steden en gemeenten in Vlaanderen en Brussel je beroep kan doen op een erfgoedcel of stedelijke erfgoedcoördinator. Verder vind je er de links naar de websites van alle erfgoedcellen en kun je ook lezen wat een erfgoedcel voor je kan doen.

Nacht van de Geschiedenis 2017

Nacht van de Geschiedenis 2017

Op 21 maart 2017 wordt opnieuw de Nacht van de Geschiedenis georganiseerd. Met muziek als centraal thema organiseren tientallen Davidfondsafdelingen dan een historische activiteit. Het volledige aanbod is te vinden op www.nachtvandegeschiedenis.be. De Nacht van de Geschiedenis wordt georganiseerd door het Davidsfonds in samenwerking met De Standaard, Rondom, Heemkunde Vlaanderen en FARO