Den Toeter (Tielrode)

De reuzendatabank krijgt een nieuw jasje!

De nieuwe reuzendatabank is binnenkort te raadplegen op de website van Histories vzw: https://historiesvzw.be

Den Toeter (Tielrode)
Volledige naam: 
Den Toeter
Geslacht: 
Man

Organisatie

Beherende organisatie
Vriendenkring De Kliek
Contactgegevens
Dirk Mettepenningen
9140 Tielrode

Geboorte

Bouwjaar
1987
De reus is gedoopt
Na de doopplechtigheid aan de kerk trok de stoet naar het gemeentehuis waar de vendeliers van de KLJ Tielrode hulde brachten aan de reus.In het gemeentehuis werd ‘den toeter’ door burgemeester Désiré Van Riet ingeschreven in de bevolkingsregister.Na de receptie trok de groep onder muzikale begeleiding van de katholieke harmonie Sint-Cecilia door het centrum van Tielrode. Als ceremoniemeester fungeerde hofmaarschalk Dolf Peeters. De organisatie berustte bij vriendenkring De Kliek.
Cyriel De Beule is de peter van de reus.
Christine Maes en Lilly Saegeman is de meter van de reus.
De reus is ingeschreven in het geboorteregister.

Betekenis

Dit beeldt de reus uit
Dorpsfiguur
Verhaal achter de reus
In de negentiende eeuw kwamen Mariekerkse vissers vis mijnen in Tielrode. Deze vissers behoorden allen tot verschillende families of clans en elk van die families had een bijnaam .Zo had men de bolles mannen, de felles mannen en ook de toeters mannen. Charles Van Bogaert kwam in 1888 naar Tielrode vis mijnen. Hij leerde er Josephina Peirsman kennen, trouwde met haar en nam enige jaren later de veerdienst van Tielrode over. Aangezien hij deel uitmaakte van de toeters,was hij gekend als ‘den toeter’. Later, toen zijn zoon Cyriel het veer overnam, werd die ‘de jonge toeter’. Toeter is dus geen scheldnaam,maar gewoon een herkenningsnaam voor een bepaalde clan van Mariekerkse vissers. Naar Cyriel Van Bogaert (1905-1977 ) werd in 1987 de reus van carnavalgroep vriendenkring DE KLIEK genoemd.

Reuzengroep

De reus maakt geen deel uit van een reuzengroep
De reus maakt geen deel uit van een reuzenfamilie

Activiteiten

De reus gaat niet uit
Manier waarop de reus beweegt
De reus buigt niet.
De reus danst niet.
De reus wordt niet begeleid door muzikanten
Er zijn geen andere rituelen verbonden aan de reus

Constructie

Afmetingen
De reus is 4 meter.
Hoofd
Het gebruikte materiaal is polyester.
Lichaam
Het gebruikte materiaal is aluminium.

Documentatie

Er is geen archief over de reus.