Berchemse Slijkschepper (hoofd) (Berchem)

Berchemse Slijkschepper (hoofd) (Berchem)
Geslacht: 
Man

Organisatie

Beherende organisatie
Kring voor Heemkunde Berchem
Contactgegevens
Walter Gysen (voorzitter)
2600 Berchem

Geboorte

Bouwjaar
1979
Aanleiding
Opvallende gebeurtenis om het feestcomité en haar activiteiten in de kijker te plaatsen
De reus is gedoopt
De Slijkschepper werd plechtig gedoopt na een stoet met muziekkapellen, majorettes, enzovoort. Het parcours vertrok in Groenenhoek en trok via de Diksmuidelaan, de Statiestraat naar de Sint-Hubertuskerk. Daar voor de hoofdingang van de kerk werd de reus gedoopt. De stoet trok dan verder via de Driekoningenstraat naar het Frans Van Hombeeckplein waar hij werd ontbonden
Jacky Moonen is de peter van de reus.
Olga Lefeber is de meter van de reus.
De reus is niet ingeschreven in het geboorteregister.

Betekenis

Dit beeldt de reus uit
Andere
Verhaal achter de reus
De figuur van de Berchemse Slijkschepper is gebaseerd op de geuzennaam van de Berchemnaars. Ze werd ontleend uit een archiefdocument. Daarin geeft een ambtenaar uit Brussel aan dat hij op bezoek komt naar Berchem, maar dat hij zal wachten tot het weer beter wordt. De Berchemse wegen lagen er nat en slijkerig bij en zijn schoeisel was daar niet tegen bestand. De slijkschepper werd dan maar ontworpen naar een gemeentewerkman die met een soort van grote pollepel de rioolputten moest uitscheppen en het slijk in een emmer opving.

Reuzengroep

De reus maakt deel uit van reuzengroep
Deze groep telt reuzen
De reus maakt geen deel uit van een reuzenfamilie

Activiteiten

De reus gaat niet uit
Manier waarop de reus beweegt
De reus buigt niet.
De reus danst niet.
De reus wordt niet begeleid door muzikanten
Er zijn geen andere rituelen verbonden aan de reus

Constructie

Afmetingen
De reus is ca. 1,60 meter. De hele reus was 5,25 meter.
De reus weegt De hele reus woog 530 kilo.
Hoofd
Het hoofd is gemaakt door Ontwerp door Jan Bellon, gemaakt door Renaat Hanssens en Jan Bellon.
Het gebruikte materiaal is Styropor.
Het haar is gesculpteerd.
Lichaam
De romp is gemaakt door Jacky Moonen (het lichaam is inmiddels afgedankt).
Het gebruikte materiaal is Bandijzer en kippengaas.
Standaardkledij
De reus draagt De reus had groene kledij en een vuile schort, op het hoofd staat een groene werkmanspet
Dit is de betekenis van de kledij: Typische arbeiderskledij.

Bewaarplaats

Staat van de reus
Uitstekend
Restauraties: 
De reus werd gerestaureerd in ?.
Dit is toen gebeurd: Toen De Slijkschepper reeds in het bezit was van de heemkring, ging hij nog eenmaal uit. Bij de opening van de braderij van “Het Hart van Berchem”, geraakte het hoofd beschadigd. Men herstelde het hoofd toen en herschilderde de kleuren.

Documentatie

Er is geen archief over de reus.