Carnaval (Dendermonde)

Carnaval (Dendermonde)
Tijdstip
de zondag en maandag na Aswoensdag
Locatie
Dendermonde
Algemene info

In Dendermonde wordt al eeuwenlang carnaval gevierd. Aanvankelijk ging het om een spontaan volksfeest dat op vastenavond werd gevierd. In de 19de eeuw bleef het carnavalsgebeuren beperkt tot een aantal door de overheid toegelaten gemaskerde bals, die plaats hadden op een vaste carnavalszondag.

Tot het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog werd zo jaarlijks carnaval gevierd in Dendermonde. Na de Eerste Wereldoorlog was de carnavalstraditie er echter tanende. Met de oprichting van een feestcomité In 1949 leefde het carnaval weer op. Vanaf dan werd elk jaar een carnavalsweekend met een stoet georganiseerd. Aan de stoet namen van bij het begin zowel Dendermondse groepen als verenigingen van buiten de stad deel. Sinds 1955 wordt ook ieder jaar een Prins Carnaval-verkiezing georganiseerd, een traditie die tot vandaag standhoudt. In 1960 werd de eerste Keizer Carnaval verkozen. De jaren 1960 werden verder gekenmerkt door het groot aantal Nederlandse groepen en showkorpsen, dat de jaarlijkse stoet opfleurde. De interesse van lokale groepen was toen echter minimaal. Een bestuurswissel in de jaren 1970 zorgde voor een nieuw elan voor het Dendermondse carnaval.Sinds de jaren 1980 kregen de Dendermondse groepen meer inzicht in het bouwen van de wagens en ging ze nauw samenwerken.

Vandaag is het Dendermondse carnaval sterk in de stad ingebed en heel levendig. Op zondag gaat een carnavalsstoet, die de cavalcade wordt genoemd, door de Dendermondse straten. In deze stoet worden lokale, provinciale en nationale gebeurtenissen gehekeld. Op maandag wordt het carnaval afgesloten met de Maandagstoet. Dat is een lichtstoet met als apotheose de verbranding van de Karnavalist.

Organiserende vereniging
Karnavalcomitee Dendermonde vzw
Werking van de vereniging
Het huidige comitee bestaat uit een tiental verenigingen. Samen organiseren ze de belangrijkste activiteiten in het Dendermondse carnavalgebeuren. Het comitee besliste in 1997 de verkozenen en de prinsen meer bij de organisatie van het carnaval te betrekken en subcommissies op te richten.
Website van de vereniging
http://www.carnavaldendermonde.be
Publicaties van de vereniging
- De Karnavalist is een periodieke uitgave die viermaal per jaar verschijnt op een oplage van 1000 exemplaren. De publicatie wordt gratis uitgedeeld in de cafés waar carnavalsgroepen samenkomen.
- Het comitee maakt ook elk jaar een affiche.
Andere activiteiten van de vereniging
Het comitee organiseert jaarlijks:
- het Bal der Prinsen (in november: afscheid van de uittredende prins)
- de Prinsverkiezing en/of Keizerverkiezing (op de laatste zaterdag van januari)
- een Kinderfeest (datum te bepalen)
- de Aanstelling van de prins (op de zaterdag voor de cavalcade, met animatie en liedjes)
- de Cavalcade (op de zondag na aswoensdag)
- de Maandagstoet (avondstoet met aangepaste verlichting en verbranding van de Karnavalist)
Contactgegevens
Ophalvens Willy (voorzitter)
Sint-Jorisgilde 2
9200 Dendermonde
Telefoon: 052 21 93 33