Ros Beiaardommegang (Dendermonde)

Ros Beiaardommegang (Dendermonde)
Tijdstip
Om de tien jaar; de volgende editie is in 2020
Locatie
Dendermonde
Algemene info

De Ros Beiaardommegang is een totaalspektakel waarbij het monumentale Ros Beiaard, bereden door de Vier Heemskinderen en gedragen door de trotse pijnders, als onderdeel van een schitterende ommegang door de straten van de historische binnenstad van Dendermonde trekt.

In de realisatie van de ommegang komen zeer vele kunstuitingen aan bod: toneel, zang, dans, muziek, choreografie, decorontwerp, kostumering en grime. Paardendressuur, gevechtstechnieken, acrobatie en andere eigentijdse middelen zorgen telkens voor een wervelend spektakel met 2000 figuranten, ruim 200 paarden en bijna 20 praalwagens.

Het absolute hoogtepunt van de ommegang is het moment waarop het heldhaftig Ros al steigerend het ‘vuurgevecht’ aangaat op de Grote Markt, en de Dendermondenaren massaal meezingen en applaudisseren op de tonen van het Ros Beiaardlied.

De Ros Beiaardommegang bestaat reeds sedert vele eeuwen en heeft zijn oorsprong in de processies van het Heilig Sacrament, Onze-Lieve-Vrouw-Halfoogst en de Kerkwijding. Vroeger - en dit sinds de 15de eeuw - had de Ommegang plaats op ongeregelde tijdstippen, naar aanleiding van bijzondere gebeurtenissen. In december 1986 heeft de gemeenteraad echter beslist om vanaf 1990 de Ommegang om de 10 jaar te laten plaatshebben. De laatste editie dateert van 30 mei 2010. De volgende Ros Beiaardommegang is voorzien in 2020.

De Ros Beiaardommegang heeft in de loop der eeuwen een geheel van tradities doen ontstaan, die in Dendermonde als 'heilig' gekoesterd worden. De belangrijkste daarvan werden door het Ros Beiaardcomité opgenomen in het Ros Beiaardhandvest. Dit handvest bepaalt onder meer dat het Ros Beiaard nooit het grondgebied van de oude stad Dendermonde mag verlaten. Het Ros Beiaard mag ook enkel optreden ter gelegenheid van een Ros Beiaardommegang. Het dragen van het Ros Beiaard is een exclusief voorrecht van de leden van de Gilde der Vrije Pijnders. Dit dragen gebeurt door drie ploegen van telkens 12 pijnders die elkaar afwisselen gedurende de Ommegang.
Op het Ros Beiaard mogen alleen de Vier Heemskinderen plaats nemen. Voor de aanduiding van deze vier erefuncties hanteert het Ros Beiaardcomité zeer strenge voorwaarden:
- de Vier Heemskinderen zijn vier broers, die elkaar opvolgen in leeftijd, zonder dat deze opvolging onderbroken wordt door de geboorte van een meisje;
- de Vier Heemskinderen moeten alle vier in Dendermonde geboren zijn en minimaal 7 jaar en maximaal 21 jaar oud zijn op de dag van de Ommegang;
- hun ouders dienen eveneens in Dendermonde geboren te zijn en dienen er onafgebroken te wonen;
- in geval er meerdere kandidaten zijn die aan de bovenstaande voorwaarden voldoen zal er rekening gehouden worden met de afstamming in rechte lijn.
Het Ros Beiaard, gedragen door de pijnders en bereden door de Vier Heemskinderen, kent verder nog volgende minimum omkadering: de gildedeken, 4 schragendragers, 2 zuipdragers, 2 ladderdragers, de vedelaar, Kalleke Step (een narrenfiguur), de hellebaardiers, de buskruitschutters en de Ros Beiaardharmonie die ononderbroken en uitsluitend de Ros Beiaardmelodie musiceert.

De Ros Beiaardommegang behoort al jaren tot de belangrijkste folkloristische evenementen in Vlaanderen en wordt door Toerisme Vlaanderen steevast opgenomen in haar overzichtslijst van topevenementen. Toppunt van erkenning is de opname van het Ros Beiaard, de drie Gildereuzen en hun ommegangen op de lijst van het Unesco Werelderfgoed in 2005 (Lijst van meesterwerken van het orale en immateriële erfgoed van de mensheid).

Organiserende vereniging
Ros Beiaardcomité vzw
Werking van de vereniging
Het Ros Beiaardcomité werd in 2008 opgericht als vzw, maar was daarvoor al een decennium als feitelijke vereniging actief.
Website van de vereniging
http://www.rosbeiaard.be
Publicaties van de vereniging
- 'Van Ros tot Reus', uitgegeven door het Ros Beiaardcomité naar aanleiding van de Ros Beiaardommegang 2010
- Programmabrochures naar aanleiding van elke Ros Beiaardommegang
Andere activiteiten van de vereniging
De Reuzenommegang 'Katuit' (elke laatste donderdag van augustus)
Contactgegevens
Ros Beiaardsecretariaat
Stadhuis - Grote Markt
9200 Dendermonde
Telefoon: 052 21 39 56