Massacantus (Gent)

Massacantus (Gent)
Tijdstip
Woensdag twee weken voor kerstvakantie
Locatie
Gent
Algemene info

Elk jaar vindt er in Gent een studentenzangfeest plaats. Tot 2009 werd het georganiseerd op het Sint-Pietersplein. Het feest is echter uit zijn voegen gebarsten en is verplaatst naar Flanders Expo. Meer dan 1500 studenten komen samen om er liederen te zingen en te drinken. Het bierdrinken is belangrijk tijdens de cantus. Het bier smeert de kelen tijdens het studentenzangfeest. Verder wordt er elk jaar een Gentse Bierkoning gekozen. Maar ook het zingen is van tel. Tientallen populaire volksliederen worden ingezet door de cantor cantorum van het SK Ghendt. Daarna worden de liederen met een ongebreideld enthousiasme door alle aanwezigen meegebruld. De liederen wordt begeleid door het massacantusorkest. De Massacantus is uitgegroeid tot een traditie die een eer betoont aan bijna vergeten Vlaamse volksliederen. Bovendien wordt het gezien als een laatste uitlaatklep voordat de studenten de boeken induiken voor de examens.

Organiserende vereniging
Massacantuscomité
Werking van de vereniging
Het massacantuscomité bestaat uit afgevaardigden van de drie grootste studentenkonventen van Gent, nl. het Seniorenkonvent Ghendt, het Faculteitenkonvent en het Homekonvent.
Website van de vereniging
http://fkserv.ugent.be/massacantus/
Contactgegevens
Schoup Nathalie (voorzitter)
Hoveniersberg 24
9000 Gent
Telefoon: 0477 33 54 78