Boerenkrijgviering aan Hilsterkapel (Hasselt)

Boerenkrijgviering aan Hilsterkapel (Hasselt)
Tijdstip
de zaterdag op of voorafgaand op 5 december
Locatie
Hasselt
Algemene info
In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, werd de Boerenkrijg niet enkel door boeren uitgevochten. In 1798 verzetten de boeren zich immers samen met arbeiders, ambachtslieden en burgers uit verschillende sociale klassen twee maanden lang tegen de Franse bezetters. Die hadden drie jaar eerder, op 1 oktober 1795, de Zuidelijke Nederlanden bij de Franse Republiek geannexeerd. Het Franse regime bracht strenge maatregelen met zich mee en zag het bezette gebied vooral als een wingewest. Zo werden er belastingen ingevoerd en werden heel wat kloosters en abdijen gesloten of onteigend. Bovendien werd een dienstplicht van vijf jaar ingevoerd die werd bepaald door een loting. Vermogende jongeren konden zich aan die dienstplicht onttrekken door hun lotingnummer te ruilen tegen betaling. Dat zette vooral kwaad bloed bij de lagere sociale klassen. Over de precieze oorzaak en beweegredenen van de vele ‘bendes’ die zich in 1798 tegen de Fransen verzetten bestaat veel discussie, maar algemeen wordt aangenomen dat de dienstplicht de druppel was die de emmer deed overlopen. De Fransen gaven deze verzetslieden de scheldnaam Brigands, wat zoveel betekent als struikrovers. Die scheldnaam groeide later uit tot een eretitel. De strijd werd beslecht op 5 december, toen de Fransen de opstandelingen definitief versloegen op Ter Hilst bij Hasselt. De repressie die volgde was ongemeen hard. Zo organiseerden Franse generaals op 7 december een fakkeltocht door de straten van Brussel met de Hasseltse krijgsgevangenen als hoofdattractie. Velen van hen werden terechtgesteld of kwamen van ontbering om in de gevangenis. In 1850 richtte mevrouw Bamps-Lebon in Klein-Hilst een kapel op om de slachtoffers te gedenken. Het is in Hasselt een traditie geworden om aan die kapel op 5 december de Boerenkrijg te herdenken. De vaste onderdelen van de viering zijn: een bloemenhulde en een korte fakkeltocht met ruiters te paard. Vroeger werd ook een vuur ontstoken, maar dat wordt uit veiligheidsoverwegingen niet meer gedaan. De viering wordt traditioneel afgesloten met het uitdelen van erwtensoep en Hasseltse jenever.
Organiserende vereniging
Boerenkrijgcomité Hasselt
Website van de vereniging
http://www.boerenkrijg.org
Contactgegevens
Clerix Frank (Voorzitter)
Telefoon: 011 59 63 65