Sint-Rochusommeganck (Huldenberg)

Sint-Rochusommeganck (Huldenberg)
Tijdstip
Zondag voor 15 augustus - driejaarlijks
Locatie
Huldenberg
Algemene info

Om de drie jaar trekt de Sint-Rochusommeganck door Huldenberg. De verering van de Heilige Rochus gaat terug tot 1600, toen hij Huldenberg en omgeving beschermde tegen een pestepidemie. Als dankbaarheid voor zijn tussenkomst zou toen een altaar in de Onze-Lieve-Vrouwkerk naar hem genoemd zijn. In 1727 werd de Sint-Rochuskapel gebouwd. Na de halfoogstkermis werd het beeld van de heilige in processie naar deze kapel gebracht. Deze processie werd jarenlang gehouden tot ze in de jaren 60 werd afgeschaft. Op 15 augustus 1976 werd er echter een nieuwe optocht georganiseerd. Het jaar nadien, ditmaal op 14 augustus, werd de eerste Sint-Rochusommeganck gehouden.In deze ommegang werden zowel religieuze taferelen als wereldse elementen uitgebeeld.

In 1978 werd een feitelijke vereniging opgericht die zou instaan voor de organisatie van de ommegang: De Rochusghesellen. Sindsdien heeft de Sint-Rochusommeganck min of meer dezelfde structuur. Een deel ervan wordt namelijk voorbehouden voor taferelen uit het leven van de heilige Rochus, terwijl het andere deel van de ommegang elk jaar een ander thema krijgt. De voorbije edities passeerden zo bijvoorbeeld al onderwerpen als 'De dorpen in de middeleeuwen', 'Stielen en ambachten', 'Taferelen en figuren uit het werk van Ernest Claes en Felix Timmermans', 'Europa' en 'Zij aan zij' (2012). De Sint-Rochusommeganck is een heus spektakel waar heel wat verenigingen uit Groot-Huldenberg en ver daarbuiten hun steentje toe bijdragen. Praalwagens, fanfares, volksdansgroepen en vendeliers verlenen keer op keer hun medewerking. De ommeganck eindigt traditioneel in het Kasteelpark te Huldenberg, dat speciaal voor dit evenement vrij toegankelijk is voor iedereen.

Organiserende vereniging
De Rochusghezellen vzw
Website van de vereniging
http://www.rochusommeganck.be
Andere activiteiten van de vereniging
Eetfestijnen om de kas te spijzen
Contactgegevens
De Keyser Hilde (voorzitter)
Priesterberg 6
3040 Huldenberg