Carnavalsstoet (Mechelen)

%AutoEntityLabel%
Tijdstip
de derde zondag van de vasten
Locatie
Mechelen
Algemene info

Volgens bepaalde bronnen zou er in de middeleeuwen al sprake zijn van carnavalsfeesten en halfvastenvieringen in Mechelen. Vanaf de jaren 1950 was het Verbond der Mechelse Geburenverenigingen in ieder geval nauw met de organisatie van het carnaval in Mechelen betrokken. Een affiche van deze vereniging uit 1951 vermeldt namelijk al een gekostumeerd bal. In 1963 verkoos hetzelfde Verbond voor het eerst ook een Prins Carnaval. In de daarop volgende vijf jaar was dat eveneens het geval. Daarnaast organiseerde het Verbond ook in diezelfde periode ook Prinsenbals, Prinsenoptochten en verkiezingen van Prins der Prinsen.

In 1968 ontstaat in de schoot van het Verbond der Mechelse Geburenverenigingen de eerste Mechelse carnavalsvereniging: de Gilde der Maanblussers. Al in haar eerste werkingsjaar neemt deze vereniging de organisatie van de Prinsverkiezing op zich. In 1972 richtten het Verbond en de Maanblussers voor het eerst een carnavalsstoet in in Mechelen. Uit dat initiatief komt ook het Mechels Karnaval Komitee voort, dat tot op vandaag de organsiatie van de stoet op zich neemt.

Vanaf 1974 is met Gilde De Knullen een tweede carnavalsvereniging actief in Mechelen. Het is deze vereniging die in 1975 voor eerste Mechelse kindercarnaval zorgt. In datzelfde jaar krijgt de carnavalsgilde ook toestemming van het Mechelse stadsbestuur om ieder jaar een Jeugdprins en Jeugdprinses van Mechelen te verkiezen.

In navolging van de eerste twee gildes ontstaan in de daaropvolgende decennia nog verschillende andere Mechelse carnavalsverenigingen. Een aantal daarvan zijn intussen weer verdwenen of zelfs weer heropgericht. Sinds 2007 is de Mechelse Prinsenkamer actief, die bestaat uit de gewezen prinsen en prinsessen van de stad Mechelen.

De carnavalsstoet in Mechelen heeft traditioneel plaats op de derde zondag van de vasten.

Organiserende vereniging
Mechels Karnaval Komitee (M.K.K.)
Werking van de vereniging
Het M.K.K. neemt de organisatie van het Mechelse carnavalsweekend op zich en bestaat uit vertegenwoordigers van de verschillende carnavalsverenigingen die in Mechelen actief zijn.
Contactgegevens
Beerden Georges (secretaris)
Landbouwstraat 41
2800 Mechelen
Telefoon: 015 64 51 34