Ommegang van de Hegge (Poederlee (Lille))

De feestendatabank is verhuisd en kreeg een nieuw jasje!

De nieuwe feestendatabank is te raadplegen op de website van Histories vzw: https://historiesvzw.be/aanbod/databanken/feesten/

Veel feestplezier!

Ommegang van de Hegge (Poederlee (Lille))
Tijdstip
om de 25 jaar
Locatie
Poederlee (Lille)
Algemene info

Op donderdag 28 januari 1412 stal Jan Van Der Langersteden, een verarmde jonker uit Herentals, uit de kerk van Wechelderzande een kelk waarin nog 5 geconsacreerde hosties zaten. Door zijn liederlijke leven had de jonker namelijk veel schulden gemaakt in herberg ‘In den Hoorn’ en om die te kunnen betalen, zag hij geen andere oplossing dan een heiligschennende diefstal plegen. Op de terugweg naar zijn verblijfplaats in Herentals verdwaalde de jonker in de Hegge in Poederlee. Welke weg hij ook koos, hij kwam steeds opnieuw op dezelfde plaats terecht. Van Der Langersteden besloot de gewijde hosties uit te schudden in een konijnenpijp en als bij wonder vond hij kort daarna de weg naar Herentals terug.

Toen de diefstal werd vastgesteld, liet de schout van Herentals de kerkdief volgen. De gerechtsdienaren onderzochten het voorval en vonden de gestolen kelk terug. De Herentalse schepenbank veroordeelde Jan Van der Langersteden daarop tot de galg. Zijn executie zou plaatshebben op donderdag 4 februari 1412. Op de ladder van de galg gaf Van der Langersteden toe dat hij heiligschennis gepleegd had en bekende hij ook dat hij de hosties weggegooid had. De menigte die gekomen was om zijn terechtstelling bij te wonen, vond dat er meteen eerherstel moest geschieden aan het Heilig Sacrament. Samen met de dief vertrokken de aanwezigen in processie om de plek te zoeken waar de hosties achtergelaten waren. Toen ze bij de konijnenpijp kwamen, voltrok zich het wonder van de Hegge: ondanks regen, wind en sneeuw lagen de 5 heilige hosties nog steeds intact voor het konijnenhol. Na overleg tussen de verschillende geestelijke en wereldlijke hoogwaardigheidsbekleders werden 2 hosties naar de kerk van Poederlee en de 3 overige naar de Sint- Waldetrudiskerk in Herentals gebracht. Van Der Langersteden werd alsnog veroordeeld: nadat zijn rechterhand was afgekapt, werd hij opgehangen aan de galg.

Het nieuws over het voltrokken wonder raakte snel tot ver buiten de grenzen van de toenmalige gewesten bekend. Tal van wereldlijke en kerkelijke leiders kwamen daarna naar de plaats waar de hosties gevonden waren, om het Heilig Sacrament te aanbidden. Hun stichtende voorbeeld werd al gauw door duizenden bedevaarders gevolgd. Om die reden besloten Jan Van Vriessele, de toenmalige heer van Poederlee, en zijn vrouw Margaretha van Haesebroeck dan ook een ruime kapel te laten bouwen op de plek waar het wonder had geschied. De bouw van die kapel werd in 1441 voltooid door Van Vriesseles zoon Wouter en zijn vrouw Geertrui van Helmont. De aartsbisschop van Kamerijk verleende aflaatbrieven aan de bedevaarders die de plek kwamen opzoeken. Zelfs de Duitse keizer Maximiliaan van Habsburg-Oostenrijk en zijn gade Maria Van Bourgondië bewezen eer aan de kapel door onderhoud en giften. In verschillende bronnen vanaf de vijftiende eeuw wordt melding gemaakt van een massale toeloop naar het Poederleese bedevaartsoord. Het wonder van de Hegge werd toentertijd ook door de Katholieke Kerk aangegrepen om de devotie tot het Heilig Sacrament te beklemtonen en te propageren. De talrijke, al dan niet vermeende wonderen en genezingen ter plaatse bevestigen de uitstraling van de Hegge.

De traditie wil dat er tot op vandaag om de 25 jaar een grootst opgezet gebeuren georganiseerd wordt om dit wonder te herdenken: de Ommegang van de Hegge. De meest recente edities van deze bijzondere ommegang hadden plaats in 1912, 1937, 1962 en 1987. In 1987 werd het 575-jarige bestaan van de Ommegang gevierd. Met meer dan 800 deelnemers en 20.000 toeschouwers was de ommegang die toen uitging een groot succes. Alle kledij, attributen, schoeisel, middeleeuwse wapens e.d. die de figuranten toen droegen waren ontworpen en gemaakt door de Poederleese gemeenschap. In dat jaar werd ook vzw Hegge opgericht, die voortaan de organisatie van het bijzondere evenement op zich neemt.

Organiserende vereniging
vzw Hegge
Werking van de vereniging
Vzw Hegge stelt haar werking volledig in het teken van het bevorderen en herwaarderen van het Wonder van de Hegge van 1412. Op die manier wil de vzw dit onderdeel van het Poederleese erfgoed in stand houden en doorgeven aan toekomstige generaties. Momenteel bereidt vzw Hegge de Ommegang in 2012 voor.
Website van de vereniging
http://www.hegge2012.be/
Publicaties van de vereniging
- In 1987 verscheen een geschiedkundige uitgave over het Heggewonder. Deze publicatie is nog steeds verkrijgbaar.
- Vzw Hegge geeft ook de Heggekrant uit.
Deze krant wordt telkens uitgebracht ter gelegenheid van de jaarlijkse processie. In jaren dat er een openluchtspel plaatsheeft, verschijnt de Heggekrant om de twee maanden. In de jaren dat de Ommegang uitgaat, is er maandelijks een nieuwe Heggekrant.
Andere activiteiten van de vereniging
- de jaarlijkse processie op de zondag na Sacramentsdag
- het vijfjaarlijkse klank- en lichtspel in openlucht
Contactgegevens
Willems Leo (Voorzitter)
Heikant 7
2275 Lille (Poederlee)
Telefoon: 014 88 22 24