Intrede van Sint-Maarten (Ieper)

Intrede van Sint-Maarten (Ieper)
Tijdstip
10 november
Locatie
Ieper
Algemene info

Sint-Maarten is de patroonheilige en beschermer van kooplieden, soldaten, ruiters, reizigers, hospitalen, kleermakers, wevers, dienstweigeraars, bedelaars, wijngaardeniers en - verkopers. Daarnaast staat hij ook als beschermheilige van kinderen bekend. De naamdag van Sint-Maarrten valt op 11 november en aan de vooravond daarvan wordt hij in tal van gemeenten in Vlaanderen en Brussel gevierd. Bepaalde Sint-Maartensgebruiken lijken sterk op de tradities rond Sinterklaas. Ook Sint-Maarten gaat immers als een bisschop gekleed en brengt cadeautjes en snoepgoed naar de kinderen. Toch zijn er ook belangrijke verschillen. Anders dan Sinterklaas maakt Sint-Maarten bijvoorbeeld pas 's avonds zijn Intrede. Naast een kinderfeest is Sint-Maarten immers ook een lichtfeest. In sommige gemeenten worden daarom vuren aangemaakt. Op andere plekken zijn er lichtstoeten ter zijner ere. Verder is ook het bedelzingen tijdens de dagen die aan 11 november vooraf gaan, een typisch Sint-Maartensgebruik, al wordt dat vandaag de dag uit veiligheidsoverwegingen veel minder gedaan dan vroeger.

In Ieper komt Sint-Maarten op 10 november vanaf 18u per boot aan de Kaai aan. Samen met de kinderen die hem staan op te wachten en zijn Zwarte Pieten trekt hij vervolgens via de Westkaai, de Polenlaan, de Stoffelstraat en de Diksmuidsestraat naar het Vandenpeereboomplein. In deze stoet dragen nog een aantal kinderen een lantaarn met zich mee, die gemaakt is van een uitgeholde suikerbiet. Onderweg wordt de stoet begeleid door de jeugdbewegingen uit Ieper. Als 10 november op een vrijdag of in het weekend valt, organiseren de jeugdbewegingen ook een wedstrijd voor de mooist versierde biet. Tijdens de stoet zorgen jeugdfanfare Ons Kramikkels en de drumband van het Heilige Familie Instituut voor muziek. 

Rond 19u bereikt de Sint-Maartensstoet het Vandenpeereboom Op het podium voor de Sint-Maartenskathedraal wordt Sint-Maarten ontvangen door de burgemeester of zijn vertegenwoordiger. Daarna spreken zij allebei de aanwezigen toe. Ook is er een kooroptreden. Na de toespraken delen Sint-Maarten en zijn Zwarte Pieten in de kathedraal snoep uit aan alle kinderen. Ondertussen is er nog een optreden van het jeugdkoor. 

Organiserende vereniging
Sint-Maartens Ommegangscomiteit Ieper
Werking van de vereniging
De vereniging organiseert jaarlijks de feestelijke intrede van Sint-Maarten in Ieper.
Publicaties van de vereniging
De vereniging kondigt de Intrede van Sint-Maarten ieder jaar aan via affiches en flyers, die in de Ieperse scholen verspreid worden. Ook op de website van de gemeente Ieper wordt telkens informatie over de Intrede opgenomen.
Andere activiteiten van de vereniging
De vereniging organiseert ook jaarlijks het bezoek van Sint-Maarten aan Ons Tehuis en Huize Godtschalck, twee zorginstellingen voor kinderen. Vaak is dat op de woensdagmiddag die aan 11 november vooraf gaat, omdat de kinderen dan 's middags niet naar school moeten.
Contactgegevens
Ossieur Gilbert (Secretaris)