Passiespel (Mariekerke (Bornem))

%AutoEntityLabel%
Tijdstip
eind maart begin april
Locatie
Mariekerke (Bornem)
Algemene info

Het passiespel is een openluchtspektakel over het lijden van Jezus Christus voor en tijdens de kruising. Met oeverbewoners uit het begin van de 20ste eeuw als apostelen en de Schelde als passend decor. Het Passiespel "Kristus Aan De Schelde" van Bert Peleman werd te Mariekerke voor de eerste maal opgevoerd op 28 maart 1971. Aan boord van het onthaalschip "De Meivis" doet Bert Peleman in de schoot van de gelijknamige en pas opgerichte Cultuurkring het voorstel zijn passiespel op te voeren in Mariekerke. Het toenmalige gemeentebestuur van het op dat ogenblik nog zelfstandige Mariekerke, had met de aanleg van een kleine kaai aan de kerkberm vlakbij de Schelde een uitzonderlijk decor gecreëerd. Bij het succes van de eerste opvoeringen (1971) werd er besloten het Passiespel een traditie te geven.

Organiserende vereniging
vzw De Meivis en Passiespel Mariekerke
Website van de vereniging
http://www.passiespel-mariekerke.eu
Contactgegevens
Joos Raf (voorzitter)
p/a Omgangstraat 95
2880 Bornem
Telefoon: 052 39 70 70