Heilig Bloedprocessie (Hoogstraten)

%AutoEntityLabel%
Tijdstip
Eerste en tweede zondag na Pinkseren
Locatie
Hoogstraten
Algemene info

In Hoogstraten gaat tweemaal per jaar de Heilig Bloedprocessie uit: een eerste keer op Drievuldigheidszondag (de eerste zondag na Pinksteren) en een tweede keer op de zondag daarna. De oorsprong van deze traditie gaat terug tot de veertiende eeuw. In het Nederlandse Boxtel stootte kapelaan Eligius van den Aecker toen tijdens het opdragen van de mis een kelk met gewijde wijn om. De altaardoeken kleurden meteen bloedrood. De kapelaan probeerde de doeken te spoelen, maar dat lukte niet. Uit schaamte stak hij de doeken weg in een koffer. Pas op zijn sterfbed biechtte hij alles op. De Heilig Bloeddoeken werden uit de koffer gehaald en kregen een centrale plek. In de daarop volgende jaren groeide Boxtel uit tot het drukste pelgrimsoord van Hertogdom Brabant: veel mensen kwamen immers naar Boxtel om het Heilig Bloed met eigen ogen te zien. Tijdens de 17de eeuw kende Nederland de Reformatie. In die periode verlieten de doeken Boxtel en werden ze eerst in Antwerpen en later in Hoogstraten in veiligheid gebracht. Ook de volkstoeloop verplaatste zich mee. Zo komt het dat Hoogstraten haar eigen Heilig Bloedfeesten heeft. Via deze feestweek is de processie ook nauw verbonden met de kermis en de jaarmarkt in Hoogstraten.

Sinds de jubileumprocessie van 1952 bestaat de Heilig Bloedprocessie uit vier onderdelen. De processie wordt na de hoogmis in de Sint-Katharinakerk opgesteld en vertrekt om 11u. In het eerste deel brengen de openingsgroepen hulde aan het Heilig Bloed en tonen zij de geschiedenis ervan. Het tweede deel van de processie beeldt de eucharistieviering uit, omdat de Heilig Bloeddoeken daar hun bestaan aan ontlenen. In het derde onderdeel staat Onze-Lieve-Vrouw centraal. Zes meisjes dragen haar beeld. Zij worden op hun beurt begeleid door 24 meisjes in een blauw-wit kleed, twee schildknapen en twee kinderen die gouden offergaven meedragen op een kussen. Het vierde deel is een sacramentsprocessie. Op de eerste zondag processie trekt noordwaarts en op de tweede zondag zuidwaarts.

De week tussen de 2 processies wordt in Hoogstraten de Heilig Bloedweek genoemd. Op sacramentsdag, de donderdag van de Heilig Bloedweek, is er ook een verkorte processierondgang in de Sint-Katharinakerk.

Organiserende vereniging
Heilig-Bloedstichting Hoogstraten
Contactgegevens
Van Opstal Koen (contactpersoon)
2320 Hoogstraten
Telefoon: 03 314 34 36