Jaarmarkt (Sint-Lievens-Houtem)

%AutoEntityLabel%
Tijdstip
11 en 12 november
Locatie
Sint-Lievens-Houtem
Algemene info

De Jaarmarkt van Houtem werd enkele jaren terug opgenomen op de representatieve lijst van het immateriële cultureel erfgoed in Vlaanderen. Deze markt heeft zijn wortels in de middeleeuwen. Het ontstaan ervan is gelinkt aan de verering van de Heilige Livinus. Jaarlijks ging er op 29 juni een Sint-Lievensprocessie uit van Gent naar Sint-Lievens-Houtem. Het initiatief daarvan kwam van de Gentse Sint-Baafsabdij. In de marge van deze middeleeuwse processie ontstond er een bloeiende handel. Daarnaast ontwikkelde zich parallel, wellicht al vanaf de 14de eeuw, een kleinere bedevaart op 12 november. 12 november is de (vermoedelijke) sterfdatum van Livinus. Ook deze bedevaart bracht marktkramers op de been. Zo ontwikkelden zich in de loop van de tijd twee belangrijke markten.

Lange tijd was de zomerjaarmarkt belangrijker dan de winterjaarmarkt. De zomerjaarmarkt bleef dat statuut behouden nog lang nadat de Sint-Lievensprocessie in 1540 werd afgeschaft. Feit is dat de winterjaarmarkt vanaf de eerste helft van de 17de en 18de eeuw uitgroeide tot een zeer gekend evenement waarbij de vee- en paardenmarkt steeds centraler kwam te staan. De opeenvolgende gemeentebesturen hebben steeds de winterjaarmarkt gekoesterd. Het succes van de winterjaarmarkt werd daardoor in de hand gewerkt.

Houtem Jaarmarkt is momenteel de laatste grote vee- en paardenmarkt in openlucht in Vlaanderen. Deze winterjaarmarkt blijft ook vandaag een ontmoetingsplatform, een feest, een ritueel en een traditie. Het is onlosmakelijk verbonden met de lokale (culturele) identiteit. De participatie van de lokale bevolking is daarbij nog steeds van essentieel belang. De jaarmarkt wordt sinds oudsher georganiseerd op het opvallend langwerpige marktplein van het dorp. Het plein is met een omvang van 2 ha één van grootste marktpleinen van Vlaanderen.

Organiserende vereniging
Gemeente Sint-Lievens-Houtem
Website van de vereniging
http://www.houtemjaarmarkt.be
Contactgegevens
De Knijf Ilse (Coördinator Houtem Jaarmarkt)
Fabrieksstraat 19
9520 Sint-Lievens-Houtem
Telefoon: 053 60 72 30