Firtelweekend (Zulte)

Firtelweekend (Zulte)
Tijdstip
het eerste weekend van oktober
Locatie
Zulte
Algemene info

In 2007 mocht Zulte de 150ste editie van de Firtelstoet vieren. Het mag dan ook duidelijk zijn dat de stoet kan buigen op een lange geschiedenis. Volgens de overlevering zou er in Zulte al voor 1800 een ‘fietel’ uitgegaan zijn. Waarschijnlijk ging het toen om een optocht die ter gelegenheid van de kermis door de straten van Zulte trok. Historische bronnen maken ook melding van ‘fietelliedjes’, die speciaal daarvoor geschreven werden. Van 1840 tot 1856 was er geen Firtelstoet, vermoedelijk omdat Zulte toen erg door armoede geteisterd werd. In 1857 werd de Firtel evenwel ‘geherintroduceerd’ door 3 mannen die op de dinsdag na het kermisweekend verkleed een aantal herbergen aandeden. Hoewel er dus zeker voorlopers geweest zijn, is het die editie die vandaag de dag beschouwd wordt als de definitieve start van de Firteltraditie. In de daarop volgende decennia groeide de Firtelstoet uit tot een echte optocht met wagens en groepen, die in tegenstelling tot stoeten op andere plaatsen op dinsdagmiddag uittrok. Door Wereldoorlog I werd het uitgaan van de Firtelstoet na 1913 een aantal jaren onderbroken. Tussen 1919 en 1938 bleef de Firtel op dinsdagmiddag uitgaan en werd ’s avonds ook een fakkeltocht georganiseerd. Wereldoorlog II zorgde opnieuw voor een onderbreking, die gevolgd werd door een bloeiperiode in de jaren 1950. Bij de 100ste verjaardag van de Firtel in 1957 werd de Firtelbok in het feestgebeuren opgenomen. De bok staat op het wapenschild van Zulte en is sindsdien het symbool van de Firtelstoet. Bij de jubileumviering ging de Firtel ook voor het eerst op zondagmiddag uit en vanaf 1960 werd dat het vaste moment voor de optocht. De fakkeltocht op dinsdagavond bleef daarna nog een aantal jaren bestaan, maar verloor snel aan populariteit en werd na 1968 afgeschaft. Van 1969 tot 1977 werd jaarlijks een Miss Firtel verkozen. Sinds de jaren 1970 is het showelement in de stoet belangrijker geworden. In 1973 werden ook het Firtelbal en de Bokkenworp ingevoerd. De Bokkenworp bestaat vandaag de dag nog steeds, het bal intussen niet meer. De Firtelstoet kende daarna nog een aantal ups en downs, maar hield hoe dan ook stand.

Vandaag de dag brengt het Firtelweekend bij iedere editie tal van bezoekers op de been. Het evenement gaat op zaterdagmiddag van start met de opening van de kermis, waarna een dolle kermiszaterdag volgt. Om 19u is er Kinderbokkenworp, waarmee kinderen snoepgoed kunnen vangen Later op de avond is er op verschillende locaties een optreden of fuif. Op zondag is er eerst een benefietmaaltijd. Om 14u trekt vervolgens een publiciteitskaravaan door de straten van Zulte. Een uur later gaat de Firtelstoet uit, waarin de actualiteit op ludieke wijze onder de aandacht ten tonele wordt gebracht. Om 17u30 volgt de eigenlijke Bokkenworp. De festiviteiten worden afgesloten met een vuurwerk op dinsdagavond.

Organiserende vereniging
Gemeentelijk Sport- & Feestcomité
Website van de vereniging
http://www.firtel.be
Andere activiteiten van de vereniging
Het Gemeentelijk Sport- en Feestcomité organiseert ook de jaarlijkse junikermis in Zulte.
Contactgegevens
Destoop Björn
Staatsbaan 171
9870 Zulte