Floraliën Praalstoet (Gent)

%AutoEntityLabel%
Tijdstip
Vijfjaarlijkse tentoonstelling in april, stoet in september
Locatie
Gent
Algemene info

De bedoeling van deze stoet is de rijke geschiedenis van Gent in beeld te brengen aan de hand van 35 taferelen. De taferelen werden nauwgezet geselecteerd en uitgeschreven door professor historicus Yvan Vanden Berghe. De regie is onder leiding van Tony Willems. De 35 verschillende acts duren telkens maximaal 60 seconden en verduidelijken bondig het historisch feit. In deze historische stoet, met vele referenties en verwijzingen naar bloemen, wordt uiteraard ook aandacht geschonken aan de oprichting van de Gentse Floraliën en de eerste tentoonstelling. Een drietal acts verwijzen expliciet naar de Gentse Floraliën.

Organiserende vereniging
de Koninklijke Maatschappij voor Landbouw- en Plantkunde
Werking van de vereniging
De eerste grote vijfjaarlijkse tentoonstelling, die later de ‘Floraliën’ zou genoemd worden, had plaats in 1839. De naam ‘Floraliën’ werd pas voor het eerst gebruikt voor de vijfjaarlijkse tentoonstelling van 1873.
De organisatie daarvan is 1808 in handen van de Koninklijke Maatschappij voor Landbouw en Kruidkunde.
De Praalstoet zelf gebeurt in samenwerking met de Stad Gent.
Website van de vereniging
http://www.floralien.be
Andere activiteiten van de vereniging
Naast de praalstoet vindt uiteraard ook nog steeds de bloemententoonstelling zelf plaats tijdens de maand april in Flanders Expo. Elke editie heeft daarnaast ook nog andere activiteiten op de agenda staan, de voorbije editie waren dit bijvoorbeeld:
- een klassiek Bloemenconcert in de Vlaamse Opera
- een Sierteeltcongres voor professionelen
- een tentoonstelling "Schatten & Archieven" in het Pand van de Universiteit Gent.
Contactgegevens
de Koninklijke Maatschappij voor Landbouw- en Plantkunde
Van Rysselberghedreef 2 bus 5
9000 Gent
Telefoon: 09 241 50 90