Fiertel (Ronse)

Fiertel (Ronse)
Tijdstip
Eerste zondag na Pinksteren
Locatie
Ronse
Algemene info

In Ronse gaat op de eerste zondag na Pinksteren de Fiertel uit. In deze eeuwenoude ommegang wordt het schrijn van stadspatroon Sint-Hermes meegedragen. De 32,6 km lange voettocht voert langs de grenzen van de stad en doet de mooiste hoekjes van de Vlaamse Ardennen aan. De traditie van de Fiertel gaat volgens de overlevering terug tot ca. 860, toen de relieken van Sint-Hermes van Aken naar Ronse werden overgebracht. Vanaf dan kwamen bedevaarders uit alle streken naar Ronse om van hun hoofd- of geestesziekten genezen te geraken. Eén van de voorwaarden tot genezing was een bedevaart van minimaal één dag. Daarom ondernamen de Ronsenaren één keer per jaar een dagtocht met het schrijn, in de hoop dat ze zo zichzelf en de stad tegen geestesziektes konden beschermen.
Vandaag brengt de Fiertel nog elk jaar meer dan 5000 Ronsenaars en sympathisanten op de been. De Fiertelgangers wonen om 7 uur 's morgens een misviering bij. De traditie wil dat de burgemeester tijdens deze dienst aan de deken de toestemming vraagt om het schrijn te mogen meenemen. Op de Kleine Markt, voor de ingang van de kerk, komen de wandelaars intussen samen. Na de mis gaat de ommegang van start. Het schrijn wordt op een draagberrie geplaatst en wordt getorst door vier dragers. Aan de kop van de ommegang stapt de belleman, die met twee bellen de cadans aangeeft. Niet iedereen legt echter het volledige parcours af: velen wachten de wandelaars onderweg op en sluiten dan aan.
Rond 17u30 bereikt de Fiertel opnieuw het stadscentrum. Daarna is er nog een historische stoet, met taferelen uit het leven van Sint-Hermes en de geschiedenis van de stad. Nadien is er kermis.

Organiserende vereniging
Decanaat en stad Ronse
Contactgegevens
Lenoir Yves (voorzitter Stedelijk Fiertelcomité)
Kleine Marijve 41
9600 Ronse