Sint-Veroonsmars of Soldatenprocessie (Lembeek)

%AutoEntityLabel%
Tijdstip
Paasmaandag
Datum
18 April 2022
Locatie
Lembeek
Algemene info

Veronus werd geboren in het begin van de 9de eeuw als zoon van de Duitse koning Lodewijk, en de neef van Karel de Kale, de koning van Frankrijk. Hij was de achterkleinzoon van keizer Karel de Grote. Veronus wilde niet huwen en op 15-jarige leeftijd verliet hij het ouderlijk huis. Hij was vroom en vond dat zijn toekomst bij God lag. Hij wijdde zich dan ook in alle eenvoud aan God. Hij vertrok en kwam terecht in Lembeek-bij-Halle. Hier vestigde hij zich en nam dienst als knecht op een pachthof. Voor iedereen was hij een voorbeeld en geen enkel werk werd door hem geschuwd. Toen hij eens een stok in de grond sloeg, zo vertelt de legende, borrelde er water uit de grond. Deze bron bevond zich meteen naast de plaatselijke kerk van Lembeek. Aan zijn zuster Verona heeft hij ooit verteld waar hij begraven zou zijn na zijn dood. Een omgevallen boom zou haar de weg wijzen. Na zijn dood gebeurde het zoals hij het had aangegeven. Er voltrokken zich ook tal van wonderen aan het graf van deze bijzondere heilige.

Oude kronieken leren dat er tijdens de middeleeuwen al bedevaarten naar het graf van Sint-Veroon trokken en dat er jaarlijks een ommegang werd georganiseerd. Daaruit ontstond later de Paasprocessie in haar gemilitariseerde vorm. De eerste aanwijzingen over de soldatenprocessie zijn te vinden in een oorkonde van 17 april 1412. In 1840 werd de soldatenprocessie nieuw leven ingeblazen en tot op heden kan zij rekenen op ruime belangstelling, ook ver buiten de gemeentegrenzen. Vier soldatengroepen vergezellen de processie: de Voorwacht, de Club van Congo, de Carabiniers en de Etat-Major. Deze groepen volgen niet dezelfde tocht als de bedevaarders, maar beiden kruisen mekaar wel en gaan dan samen verder.
Organiserende vereniging
Koepel Sint-Veroonsmars
Werking van de vereniging
De Koepel Sint-Veroonsmars bestaat uit een afgevaardigde van de parochie Sint-Veroon en vertegenwoordigers van de 4 Lembeekse soldatengroepen en de schrijndragers.
Contactgegevens
Devillé Jef (Parochiaal werker)
Telefoon: 02 356 23 59