Paardenmarkt (Torhout)

Paardenmarkt (Torhout)
Tijdstip
de laatste zaterdag van juni
Locatie
Torhout
Algemene info

De paardenhandel in Torhout kan bogen op een lange geschiedenis. Sommige bronnen geven aan dat de aanzet hiervoor al in de 11de eeuw gegeven zou zijn, maar niettemin dateren de oudste vermeldingen over de handel in paarden in en rond Torhout uit het midden van de 17de eeuw. Tot in de late 18de eeuw was die bovendien vooral op Torhout zelf en op de omringende gemeenten gericht. Wel was de verkoop toen al gekoppeld aan de Sint-Pietersjaarmarkt, die in de middeleeuwen ontstaan was. Deze jaarmarkt had telkens plaats rond 29 juni en duurde 2 dagen. Behalve paarden werd er onder meer ook linnen, metaal en landbouwgerief verkocht.

Aan het eind van de 18de eeuw kreeg de Torhoutse handel in paarden een forse impuls. Onder meer door grote militaire aankopen door de departementale overheid en het invoeren van prijskampen met geldprijzen kreeg de paardenhandel een bovenlokaal karakter. Door de aanleg van de spoorlijn tussen Brugge en Kortrijk groeide ook de buitenlandse belangstelling voor de Torhoutse paardenverkoop enorm. Van oudsher had de paardenhandel in Torhout plaats op de Essemarct of Peerdemarct aan de Bruggestraat, net buiten de stadsvesten. In de loop van de 19de eeuw werden ook verschillende andere markten ingevoerd. Tussen 1850 en 1900 kende de Torhoutse paardenverkoop daardoor haar absolute hoogtepunt.

Rond de eeuwwisseling begon dat succes echter weer af te brokkelen. Naast de veranderende economische situatie lagen ook de concurrentie van andere paardenmarkten in de streek en nieuwe handelspraktijken aan de basis daarvan. Met het uitbreken van Wereldoorlog I kwam definitief een eind aan de bloei van de Torhoutse paardenmarkt. Tijdens het interbellum bleven de markten wel bestaan, maar hun economische impact was gering. Wereldoorlog II luidde uiteindelijk het definitieve einde van de Torhoutse paardenmarkt in. Verschillende pogingen om de markt nadien weer leven in te blazen, kenden geen succes.

Toch verdween de belangstelling voor de oude tradities en gebruiken die aan de Torhoutse paardenmarkt verbonden waren, nooit helemaal. In 1977 werd dan ook beslist om de Torhoutse paardenmarkt opnieuw in te voeren. Ook nu nog vormt de handel in paarden, pony’s en ezels het zwaartepunt van het gebeuren. Daarnaast worden er tijdens de paardenmarkt ook verschillende prijskampen en keuringen voor paarden, ezels, schapen en geiten georganiseerd. Verder staan ook een aantal shows en attracties op het programma en zijn er onder meer handelsdemonstraties en foorkramen. Sinds 1980 wordt tijdens de Grote Paardenmarkt ook ieder jaar een Peerdenkoningin verkozen. Aan deze verkiezing kunnen vrouwen tussen 16 en 55 jaar deelnemen. In een aantal schriftelijke en praktische proeven, waarmee naar hun kennis over paarden en Torhout gepeild wordt, nemen zij het tegen elkaar op. Wie de hoogste score behaald, wint de titel.

Organiserende vereniging
Paardenmarktcomité
Contactgegevens
Organisatiecomité van de Paardenmarkt
p/a Ravenhofstraat 5
8820 Torhout
Telefoon: 050 22 07 70