Processie Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekte Ontvangenis (Opbrakel (Brakel))

Tijdstip
Sacramentszondag en Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart
Locatie
Opbrakel (Brakel)
Algemene info

Opbrakel, een deelgemeente van Brakel, houdt vast aan haar jaarlijkse processie. Twee maal per jaar gaat deze processie uit. Een eerste maal op de zondag na Sacramentsdag en een tweede keer op 15 augustus, wanneer het Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart is. 

Vandaag de dag is de processie een ingekorte versie van de vroegere processie, die in de periode tussen 1940 en 1970 werd afgeschaft. De processie wordt geopend met het processiekruis, gevolgd door de oude processievaandels. Nadien volgen de hedendaagse katholieke verenigingen met hun eigentijdse vlaggen. Daarna wordt het beeld van Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangenis meegedragen, terwijl een fanfare voor de muzikale omkadering zorgt. De processie wordt afgesloten met het Heilig Sacrament, dat door de priester wordt meegedragen.

Aan het parcours van de processie staan twee rustaltaren waar even voor een gebed halt wordt gehouden.

Organiserende vereniging
Sint-Martinus parochie
Contactgegevens
Bauters André (E.H.)
St-Martinusstraat 5
9660 Brakel
Telefoon: 055 423 503