Meyboomplanting (Leuven)

Meyboomplanting (Leuven)
Tijdstip
Op 9 augustus, voor 17u
Locatie
Leuven
Algemene info

De Meyboom, symbool van het jonge ontluikende leven en de groei, dient traditiegetrouw geplant te worden op 9 augustus, op de vooravond van Sint-Laurentius en dit vóór 17u. Het feest kan bogen op een 7 eeuwen oude traditie, die steunt op diverse legenden en herinnert aan een overwinning van Brussel op Leuven, of volgens anderen aan een huwelijksplechtigheid waarbij een edelman uit Leuven huwde met een meisje uit de Brusselse Bas-fonds wijk. Hij gaf geld om op Sint-Laurentiusdag feest te vieren en een Meyboom te planten. De legende die zowel in Brussel als in Leuven naar voren wordt geschoven, klinkt echter anders.

Op een dag in 1213 vond te Brussel een bruiloftsfeest plaats in een afspanning. Tijdens het feest merkten de genodigden een bende onruststokers uit Leuven op. Het kwam tot een handgemeen en de Brusselaars dreigden het onderspit te moeten delven, tot zij plots werden bijgestaan door de gezellen van Sint-Laurentius. De Leuvenaars verloren en Jan III, hertog van Brabant, gaf de gezellen de toelating om jaarlijks op 9 augustus de Meyboom te planten. Dit privilege zou vervallen indien de Leuvenaars zich vóór 17u meester konden maken van de boom. Alhoewel de legende gesitueerd is in 1213, kreeg deze gebeurtenis pas in 1308 vaste vorm.

In 2012 wordt de 704ste Meyboomplanting gehouden; de 39ste in Leuven sinds 1974. Dit wil zeggen dat Brussel tot heden slechts 669 officiële plantingen zal hebben gekend, aangezien de Brusselaars sinds 1974 hun privilege verloren hebben. De 'mannen van 1929' besloten in 1974 de Brusselaars dit recht af te nemen en de enige echte Meyboom naar Leuven over te brengen. Vermomd als journalisten kwamen ze erachter welke boom de Brusselaars hadden aangeduid voor de planting. 's Nachts trokken ze er op uit om de boom om te hakken en mee te nemen. Op de stronk lieten ze volgend opschrift na: 'Brusselaars, hier heeft uw boom gestaan, de Leuvenaars zijn ermee vandoor gegaan'. Op 9 augustus 1974 stond hij vóór 17u op de Grote Markt in Leuven. De Brusselaars tilden niet zwaar aan het voorval en gingen gewoon verder met hun Meyboomplanting.

Beide steden eigenen zich sindsdien het recht toe de 'echte' Meyboom te planten. Het soort boom heeft voor de Brusselaars geen belang; in Leuven kiest men voor een zilverberk omdat deze langer groen blijft. De boom wordt in Brussel reeds de volgende dag weggehaald; in Leuven blijft hij echter staan tot na de tweede zondag van de maand september, de jubileumdag van de 'Vriendenkringen Mannen van het Jaar' en het 'Verbond der Jaartallen'. In Leuven zetten de 'Vriendenkringen Mannen van het Jaar' de traditie verder, meer bepaald binnen het 'blok 9'. Na het jaartal '1929' volgden de jaartallen '1939' en 1949. In 2000 werd de fakkel overgenomen door de Mannen van '1959'; Blok 9 en de Leuvense Meyboomgezellen. In 2009 planten de 'Mannen van het Jaar 1959' de Meyboom voor de tiende en laatste keer. In 2012 planten de Mannen van het Jaar 1969 de Meyboom voor de derde maal. (Bron: www.leuven.be/meyboom)

Organiserende vereniging
vzw Vriendenkring Mannen van 1969 (= Vriendenkring van de Mannen geboren in 1969)
Website van de vereniging
http://www.leuvensemeyboom.be
Andere activiteiten van de vereniging
Wandelende Persconferentie Meyboomplanting
Contactgegevens
Van Den Berghe Danny (secretaris)
Molenstraat 7
3010 Kessel-Lo
Telefoon: 016 35 67 41