Praalstoet van de Gouden Boom (Brugge)

Praalstoet van de Gouden Boom (Brugge)
Tijdstip
vijfjaarlijks, in 2012 op 19 en 26 augustus (telkens vanaf 15u30)
Locatie
Brugge
Algemene info

De vijfjaarlijkse Praalstoet van de Gouden Boom werd in 1958 gecreëerd en werd ter gelegenheid van Brugge 2002, Culturele Hoofdstad van Europa, grotendeels nieuw geconcipieerd.
Centraal thema blijft de “Wapenpas van de Gouden Boom” die in 1468 op de Brugse Markt werd gehouden ter gelegenheid van het huwelijk van Karel de Stoute, graaf van Vlaanderen en hertog van Bourgondië, met de Engelse prinses Margaretha van York.
Vanaf 2002 werd bovendien een actueler historisch beeld van Vlaanderen opgehangen met bijkomende accenten op de rol van de stedelijke magistratuur, gilden en ambachten in hun strijd tegen de heersende vorsten. Ook de eeuwenoude legende van de Gouden Boom wordt gevisualiseerd. Uiteraard blijft de Praalstoet van de Gouden Boom verder een kleurrijk spektakelstuk met zo’n 2.000 figuranten, zes reuzen en twaalf praalwagens als schitterende blikvangers en betoverende pronkstukken.

Organiserende vereniging
Dienst Cultuur stad Brugge
Werking van de vereniging
De Praalstoet wordt georganiseerd door de , in samenwerking met de dienst Toerisme en het Comité voor Initiatief. Hiertoe werd in 1958 een Directiecomité samengesteld.
Website van de vereniging
http://www.goudenboomstoet.be/
Contactgegevens
Dienst Cultuur stad Brugge (Joeri Van Quaethem, projectverantwoordelijke)
Burg 11
8000 Brugge
Telefoon: 050 44 82 71