Heilig Bloedprocessie (Meigem (Deinze))

%AutoEntityLabel%
Tijdstip
Eerste zondag van juli
Locatie
Meigem (Deinze)
Algemene info

Uit oude historische documenten blijkt dat de kerk van Meigem in het jaar 1724 in het bezit kwam van een relikwie van de bebloede geselkolom. Kort daarna werd Meigem een bedevaartsoord voor mensen die van hun bloedziekten af wilden raken. Al gauw ontstond er ook een ommegang. De eigenlijke Heilig Bloedprocessie ontstond pas in 1945. Het centrale thema van de boetetocht is het lijden van Christus. Ruim 550 vertolkers geven gestalte aan dit gebeuren. Naast de helft van de huidige inwoners stappen ieder jaar ook veel gewezen dorpelingen en mensen uit de wijde omgeving mee in de processie.

De processie trekt langs de landelijke wegen van het dorp en is opgebouwd uit een aantal vaste groepen. De eerste daarvan refereert in drie taferelen aan het Oude Testament. De processie opent met Adam en Eva en toont hoe door zonde het lijden in de wereld komt. Daarna volgt Isaak, die door zijn vader Abraham geofferd zou worden. Het derde tafereel stelt Mozes voor, die via de 10 geboden een verbond sloot tussen Jahweh en het volk. De tweede groep in de processie beeldt de boodschap Gods uit. De engel Gabriël meldt aan Maria dat ze de Zoon van God ter wereld zal brengen en dat zij hem de naam Jezus moet geven. Groep 3 geeft vervolgens de geboorte van Christus weer. Naast een kerststal op een wagen toont deze groep ook de engelen, de herders, de 3 koningen en het volk van Betlehem. De vierde groep verbeeldt de opdracht aan Christus. Er wordt getoond hoe Simeon in de tempel Maria en Jozef ontmoet met hun kind. Simeon voorspelt daarna dat Jezus de Verlosser van Israël zal zijn. Groep 5 laat de Vlucht naar Egypte zien. Een engel waarschuwt Jozef voor de kindermoord, zodat hij samen met Jezus en Maria kan vluchten. Het tafereel dat groep 6 uitbeeldt, is dat van de twaalfjarige Jezus die in de tempel de vragen van de hogepriesters beantwoordt. Groep 7 beeldt op een wagen het Laatste Avondmaal uit. Deze groep toont hoe Jezus het sacrament van het priesterschap en van de eucharistie instelde. Op de wagen van groep 8 is de Doodstrijd van Jezus te zien. Jezus waakt en bidt in de hof van Olijven. Hij is ontgoocheld over zijn apostelen die in slaap gevallen zijn. De negende groep in de processie toont hoe Jezus nadat hij gevangen genomen werd voor het Joodse gerechtshof moet verschijnen en beschuldigd wordt van godslastering. Op de wagen van groep 10 wordt getoond hoe Jezus wordt overgeleverd aan de Romeinse soldaten, die Hem geselen en bespotten. Het tafereel dat groep 11 vorm geeft, heet ‘Ecce Homo’. Jezus verschijnt dan voor Pilatus, die alle verantwoordelijkheid van zich af schuift. Het volk eist de kruisdood. Groep 12 toont de kruisweg, met Simon van Cyrene die Jezus helpt om het kruis dragen. In de groep daarna wordt uitgebeeld hoe Veronica het doek toont waarop het aangezicht geprent staat. Treurende vrouwen volgen. In het tafereel van de veertiende groep wordt gefocust op de Wroeging van Judas. Judas heeft zijn Meester verraden en verkocht. Hij heeft wroeging, maar gelooft niet in vergiffenis. Groep 15 beeldt op een wagen de kruisiging van Jezus uit. Bij het kruis staan Zijn moeder, Johannes en Maria Magdalena. Op de wagen van groep 16 is de graflegging te zien. Jezus wordt begraven, maar verrijst op de derde dag na Zijn dood. Bij de laatste groep van de processie staat de relikwie van het Heilig Bloed centraal en wordt getoond hoe het in 1724 in het bezit van Meigem kwam. Deze groep wordt vergezeld door de gemeentelijke overheid en bedevaarders. 

Organiserende vereniging
Comité Heilig Bloedprocessie Meigem
Website van de vereniging
http://www.bloedprocessiemeigem.be
Contactgegevens
De Ketelaere Geert (PR)
Albert Saveryslaan 4
9800 Deinze-Meigem
Telefoon: 09 380 25 51