Bloemencorso (Sint-Gillis-Dendermonde)

%AutoEntityLabel%
Tijdstip
de eerste zondag van september
Locatie
Sint-Gillis-Dendermonde
Algemene info

Door de aanleg van enkele nieuwe straten ontstond rond 1950 een hele nieuwe buurt in Sint-Gillis Dendermonde. Naar aanleiding daarvan besloot het gemeentebestuur inspanningen te doen om de verschillende wijken en buurtgemeenschappen dichter bij elkaar te brengen. Vlak daarvoor had toenmalig burgemeester Paul Hendrickx ook een Gemeentelijk Comité voor Lichamelijke Opvoeding, Sport en Ontspanning opgericht en het was dat Comité dat meteen de kans kreeg om de samenwerking tussen de wijken en buurten te stimuleren. Om dat te bereiken organiseerde het Comité een bloemencorso. Al bij de eerste editie was er erg veel publieke belangstelling voor deze bloemenstoet en daarom werd besloten deze stoet jaarlijks te herhalen.

Vandaag de dag bestaat het corso nog steeds en is het een bijzonder evenement dat op de eerste zondag van september telkens weer tal van kijklustigen naar Sint-Gillis Dendermonde brengt. In de loop der jaren is een en ander natuurlijk geëvolueerd. Zo waren de praalwagens die in de beginjaren in de optocht te zien waren, nog vrij eenvoudig opgebouwd. In de loop der jaren evolueerden deze wagens naar spectaculaire creaties waarin bloemen, patronen en beelden verwerkt zijn. In totaal worden daarvoor 1.000.000 dahlia’s gebruikt. De verschillende wagenbouwergemeenschappen die aan het corso deelnemen, zijn gegroeid uit verenigingen en buurten in Dendermonde. De verschillende corsogroepen die aan het corso deelnemen zijn gegroeid uit verenigingen en buurten in Dendermonde. Het corso heeft tegenwoordig telkens een centraal thema, dat alle groepen op hun manier invullen. Naast de bloemenwagens stappen er ook dansgroepen en showbands mee in de stoet.

Sinds 2005 gaat aan het eigenlijke corso ook een kindercorso en een jeugdcorso vooraf. Zo wordt deze traditie aan de jeugd doorgegeven.

Het vertrekpunt van het Bloemencorso is de Van Langenhovestraat aan de sporthal.  Na afloop van de stoet worden de wagens tentoongesteld op de grote markt van Dendermonde, waar bezoekers ze van dichtbij kunnen bewonderen. Naast het corso zelf wordt ook randanimatie voorzien. Zo is er vanaf 9u een rommelmarkt en een foodtruckfestival op de Burgemeester Potiaulaan. Verder zijn er tot diep in de nacht feesten en activiteiten op vele locaties in het centrum van Sint-Gillis.

Organiserende vereniging
Bloemencorso VZW
Werking van de vereniging
Bloemencorso vzw organiseert alle activiteiten die de corso voorafgaan en coördineert deze volledige feestdag.
Website van de vereniging
http://www.bloemencorso.be
Publicaties van de vereniging
Het Bloemencorso focust volledig op digitale communicatie via de website maar er wordt ondertussen wel gewerkt aan een boek nav 70 jaar corso in 2021.
Andere activiteiten van de vereniging
Bloemencorso VZW organiseert alle activiteiten in het kader van de corso.
Contactgegevens
Mannaert Dieter (voorzitter)
Rosstraat 124
9200 Dendermonde