Meulebeekse Berenfeesten (Meulebeke)

%AutoEntityLabel%
Tijdstip
het eerste weekend van juli
Locatie
Meulebeke
Algemene info

De baronie van Meulebeke was van het eind van de 15de tot het eind van de 18de eeuw in handen van het geslacht ‘de Beer’. De adellijke familie speelde zo een belangrijke rol in de geschiedenis van de gemeente. Ook vandaag de dag draagt Meulebeke de familie de Beer nog steeds hoog in het vaandel. Zo nam de gemeente het wapenschild van het geslacht over als haar officiële wapenschild. Daarnaast leeft de naam van de de Beers ook verder via de jaarlijkse Berenfeesten.

De Bonte Berenfeesten werden voor het eerst ingericht in 1984. Initiatiefnemer van dienst was de toenmalige Feestcommissie van Meulebeke. Al van bij die eerste editie was het de bedoeling een feest voor alle Meulebekenaren en Meulebeekse verenigingen te organiseren. Na een succesvolle start groeiden de Bonte Berenfeesten uit tot een jaarlijks terugkerend evenement. In die beginjaren stond op zaterdag telkens een activiteit voor de verenigingen op het programma. Verder was het ook snel de gewoonte om de festiviteiten af te sluiten met een Oberbayernavond of taptoe.

In 1993 trad een vernieuwd gemeentelijk Feestcommissie aan. Ook de Bonte Berenfeesten kregen zo een nieuwe invulling en werden voortaan onder de naam Berenfeesten georganiseerd. In het programma van het evenement kwam het zwaartepunt bij populaire muziek en animatie te liggen. Dat alle activiteiten die de Feestcommissie tijdens de Berenfeesten organiseert, bedoeld zijn voor de Meulebekenaren en de gemeentelijke verenigingen, bleef evenwel altijd een constante. Bij iedere editie van de Berenfeesten wordt ook telkens een (gepensioneerde) Meulebekenaar gehuldigd omwille van zijn of haar inzet voor Meulebeke of haar verenigingen. Deze persoon wordt tijdens het officiële gedeelte van de feestelijkheden geridderd en zo opgenomen in de Orde van de Grote Beer. Na een proefperiode van een jaar krijgt een ridder ook officieel het berenschildje opgespeld.

Sinds 2003 gaat om de 5 jaar ook een Berenstoet uit tijdens de Berenfeesten. Deze stoet trekt dan door de centrumstraten en eindigt aan de tribune voor het gemeentehuis. Bij elke editie wordt een ander centraal thema gekozen, dat in gemiddeld 30 taferelen uitgebeeld wordt. Bijzonder is dat de hele optocht in elkaar gestoken wordt door vrijwilligers en de Meulebeekse verenigingen.

Organiserende vereniging
Meulebeekse Feestcommissie
Werking van de vereniging
De Meulebeekse Feestcommissie bestaat uit een 15-tal leden. De Feestcommissie maakt deel uit van de feestraad van Meulebeke en is betrokken bij de organisatie van gemeentelijke feestdagen.
Website van de vereniging
http://www.meulebekefeest.com
Andere activiteiten van de vereniging
- De Nieuwjaarsreceptie op de eerste zondag van het jaar
- De Koude Voetentocht in het derde weekend van januari
- De Septemberkermis in het derde weekend van september
Contactgegevens
Baert Veva (cultuurbeleidscoördinator)
8760 Meulebeke
Telefoon: 051 48 80 80