Tinekesfeesten (Heule)

%AutoEntityLabel%
Tijdstip
Tweede weekend van september
Locatie
Heule
Algemene info

De Tinekesfeesten zijn meer dan een miss-verkiezing! Het is een waar volksfeest met rommelmarkt, avondmarkt, dorpsmaaltijd, straatanimatie, schlagerfestival en heel wat meer. Het begon allemaal met een gedicht ‘Tineken van Heule’, Emiel Hullebroeck maakte er een liedje van en dat volksliedje werd een groot succes. Het was echter wachten op Rosa Lapere die zich er door liet inspireren om de verkiezing 'Heule kiest zijn Tineke' in te richten.Tineke van Heule moest meer in haar mars hebben dan de eerste beste schoonheidsprinses. Men beoordeelde de kandidaten op verschillende aspecten, namelijk: voorkomen en spontaniteit, algemene kennis, stressbestendigheid, hand-, taal-, en zangvaardigheid. De praktische en theoretische proeven werden met veel belangstelling gevolgd en gaven aanleiding tot een feest dat tot in de vroege uurtjes bleef nazinderen. Een meisje dat verkozen werd tot Tineke van Heule ging een schitterende loopbaan tegemoet.
Steunend op de ervaringen en kennis uit het verleden werden nieuwe paden bewandeld en andere horizonnen verkend. Zo werd de locatie veranderd en werd het programma gewijzigd. Dit resulteerde o.a. in het toevoegen van KNOF-look, een kunstroute langs Heulse huizen, aan ons programma. Tineke van Heule en de Tinekesfeesten hebben een hele weg afgelegd, ze zijn als het ware volwassen geworden. Bij het nastreven van de basisdoelstellingen gaat bijzondere aandacht uit naar het mee ondersteunen van gemeenschapsvorming en het vormen van sociale netwerken. Dit uit zich vooral in het programma, dat een ruim en breed publiek aanspreekt.

 

De evenementen op de Tinekesfeesten zijn gratis of tegen democratische prijs.

Organiserende vereniging
Tinekesfeesten vzw
Werking van de vereniging
Deze vzw wil dankzij vrijwillige inzet haar basisdoelstellingen blijven nastreven, met name het levendig houden van de Heulse volkscultuur en traditie, het bevorderen en stimuleren van kunst en cultuur en eveneens de eigenheid van het eigen cultuurpatrimonium bewaren en helpen verspreiden.
Website van de vereniging
http://www.tinekesfeesten.be
Contactgegevens
Tinekesfeesten vzw
Guido Gezellelaan 187
8501 Heule