Meiboomplanting (Brussel)

Meiboomplanting (Brussel)
Tijdstip
9 augustus
Locatie
Brussel
Algemene info

Het planten van de Meyboom (of Meiboom) op de hoek van de Broekstraat en de Zandstraat is een oude traditie in Brussel, die in 2008 al aan zijn 700ste editie toe was. Toch zijn historici het niet altijd eens over de oorsprong van de meiboomplanting.

Sommigen spreken over een gebruik dat teruggaat tot 1213. Brusselaars, die toen een trouw vierden, zouden een aanval van Gentenaars hebben afgeslagen. Na die gebeurtenis zou de hertog van Brabant de Stad toelating gegeven hebben om een gilde van kruisboogschutters op te richten. Een andere versie van het verhaal linkt ook de Leuvenaars aan dat gevecht tegen de Gentenaars. Een derde versie tenslotte zet de Brusselaars zelfs tegenover de Leuvenaars. De jaartallen lopen uiteen, van 1143 in de ene versie tot 1308 in de andere versie. In de versie van 1143 zou het over de trouw tussen een Leuvenaar en een Brusselse gaan, een relatie waaraan snel een einde kwam. Besluit: er bestaan vele versies en niemand kan de feiten en de legenden rond het planten van de Meyboom nog goed uit elkaar houden.   Toch zijn sommige aspecten van de Meiboom historisch correct. Het planten vindt altijd plaats op 9 augustus, de vooravond van Sint-Laurens. Het evenement wordt georganiseerd door de Gezellen van Sint-Laurentius, die zich de erfgenamen noemen van een oud gezelschap. Dat gezelschap heeft echt bestaan en maakte deel uit van de Gilde van Kruisboogschutters van de Onze-Lieve-Vrouw. De gilde was verantwoordelijk voor de kapel en het ziekenhuis van Sint-Laurens, in de straat met dezelfde naam. De wedijver tussen Brussel en Leuven speelt zeker een rol in de traditie van de Meyboom. De Brusselaars moesten de boom immers telkens voor 17u planten, anders ging het privilege van het planten naar de Leuvenaars. In 1939 slaagden de Leuvenaars er wel in om de boom te stelen, maar de Brusselaars kapten een andere boom en planten die net voor het verstrijken van de tijdslimiet. De Meyboom kreeg - sinds de wederoprichting van de Gezellen van Sint-Laurentius in 1880 - een nieuwe invulling. De volkswijk ten oosten van de Broekstraat verdween tijdens de 20ste eeuw ook onder de sloophamer. De inwoners trokken meer naar het centrum van Brussel of naar Sint-Joost en Schaarbeek. Toch leefde de oude wijk voort in het collectieve geheugen van de Brusselaars. Het planten van de Meyboom houdt de herinnering aan de vergane volkswijk nu levend. Ook nu blijft de traditie zich nog elk jaar vernieuwen. De 'Poepedroegers' (dragers van de reuzen) en de 'Buumdroegers' (dragers van de boom) kregen het gezelschap van de gardevils, die de stoet beschermen. Verder is er de Fanfare van de Meyboom en de Madames Chapeau. 

(Bron: www.brussel.be/artdet.cfm/5518

Voor een beeld op de Meyboomplanting: http://www.youtube.com/watch?v=t_F080YRb0E

Organiserende vereniging
Gezellen van Sint-Laurentius vzw
Website van de vereniging
http://www.meyboom.be
Contactgegevens

Boterstraat 42
1000 Brussel