Kollefeesten (Mariakerke (Gent))

De feestendatabank is verhuisd en kreeg een nieuw jasje!

De nieuwe feestendatabank is te raadplegen op de website van Histories vzw: https://historiesvzw.be/aanbod/databanken/feesten/

Veel feestplezier!

Tijdstip
Laatste of voorlaatste weekend van mei
Locatie
Mariakerke (Gent)
Algemene info

De Kollefeesten bestaan al om en bij de 50 jaar. De Kollefeesten worden georganiseerd aan het Kollekasteel in Mariakerke. Dat is het sociaal-cultureel ontmoetingscentrum van de gemeente. Tijdens het feest is er plaats voor muziek, ambiance, eten en drinken. Er wordt ook telkens een culturele tentoonstelling aangeboden. Er wordt een rommelmarkt georganiseerd met oldtimerrit (auto's van de jaren 1950, 1960). Ook de kleine kinderen kunnen zich uitleven op de kinderkermis met kindermolen en de autoscooter.

Organiserende vereniging
vzw Kollekasteel
Werking van de vereniging
De vzw werd opgericht in 1969 onder de naam vzw Kolle met als doel aan de hand van een jaarlijks buurtfeest (de Kollefeesten) fondsen te verzamelen om de nood aan lokalen en terreinen voor groeperingen en verenigingen te helpen oplossen. In 1970 kocht de vzw met de opbrengsten uit 9 jaar Kollefeesten (1960-1969) en enkele renteloze leningen van sympathisanten het toen verwaarloosde kasteel en domein, dat voorbestemd was om af te breken en te verkavelen. Sindsdien werd het kasteel elk jaar, met eigen middelen, stukje bij beetje gerenoveerd en gerestaureerd tot een volwaardig, multifunctioneel cultureel centrum voor het lokale verenigingsleven.
Website van de vereniging
http://www.kollekasteel.be
Contactgegevens
Delabarre Michel
Groenestaakstraat 66-68
9030 mariakerke (Gent)
Telefoon: 09 226 75 24