Donatus Kwik (Bornem-Wintam)

De reuzendatabank krijgt een nieuw jasje!

De nieuwe reuzendatabank is binnenkort te raadplegen op de website van Histories vzw: https://historiesvzw.be

%AutoEntityLabel%
Geslacht: 
Man

Organisatie

Beherende organisatie
Ons Klein-Brabants Boerenerf, Havesdonckhoeve vzw
Contactgegevens
Frans Spiessens (secretaris)
Kon. Astridlaan 154
2880 Bornem
03 889 18 47

Geboorte

Bouwjaar
1982
Aanleiding
Omdat Donatus Kwik de hoofdfiguur is in het boek "Het Goudland" van Hendrik Conscience. Hij is een boerenzoon uit Nattenhaasdonck, tegenover Rupelmonde in Klein-Brabant.
De reus is gedoopt
Op de jaarlijkse Havesdonckhoevefeesten te Nattenhaasdonk, Wintam.
Peeters Free is de peter van de reus.
De Mul Juliette is de meter van de reus.
De reus is niet ingeschreven in het geboorteregister.

Betekenis

Dit beeldt de reus uit
Romanfiguur
Verhaal achter de reus
Donatus Kwik is een van de drie figuren, eigenlijk de hoofdfiguur, uit het boek "Het goudland" van Hendrik Conscience. In deze eerste, zeggen we maar in het Nederlands geschreven Western, verhaalt Hendrik Conscience de waarachtige avonturen van drie Vlamingen die in 1849, twee jaar na de ontdekking van goud in de rivierbeddingen van Californië, roekeloos naar Eldorado trekken om fortuin te maken. Deze drie Vlamingen zijn Viktor Roozeman en Jan Kreps, twee Antwerpse kantoorbedienden en Donatus Kwik, een boerenzoon uit Nattenhaasdonk. In zijn boek laat Hendrik Conscience de figuur Donatus Kwik zelf zeggen hoe zijn naam is en vanwaar hij afkomstig is, met de volgende bewoording : "Ik ben Donatus Kwik, boerenjongen uit Nattenhaesdonck, over Rupelmonde in Klein-Brabant." Donatus Kwik komt dus wel degelijk uit Nattenhaasdonk, een gehucht van Wintam, voorheen behorende tot de gemeente Hingene en thans gevoegd bij de fusiegemeente Bornem. Nattenhaasdonk is de oudste kern van de deelgemeente Hingene.

Reuzengroep

De reus maakt geen deel uit van een reuzengroep
De reus maakt geen deel uit van een reuzenfamilie

Voortbewegen

De reus wordt gerold
De reus wordt begeleid door:
De mensen die de reus voortbewegen
De Donatus Ghesellen
De begeleiders dragen een uniform
Oude boerenkledij

Activiteiten

De reus gaat uit in Andere gemeentes
De reus neemt deel aan: historische reuzenstoeten zowel in eigen gemeente en in andere gemeenten. De reus heeft ook al deelgenomen aan stoeten in Nederland, Frankrijk en Duitsland.
Manier waarop de reus beweegt
De reus buigt niet.
De reus danst.
De reus danst rond, hij maakt draaiende walsbewegingen.
De reus wordt niet begeleid door muzikanten
Er zijn geen andere rituelen verbonden aan de reus

Constructie

Afmetingen
De reus is 4,20 meter.
De reus weegt 110 kilo.
Hoofd
Het hoofd is gemaakt door kunstenaar Jan Mees.
Het gebruikte materiaal is polyester.
Het haar is gesculpteerd.
Lichaam
De romp is gemaakt door kunstsmid Jean Maes.
Het gebruikte materiaal is metaal.
Standaardkledij
De reus draagt boerenkledij. Het is een jonge boerenzoon die de kledij draagt van de Klein-Brabantse boer van destijds: het gestreept boerenhemd, de demitbroek, de bretellen en de rode zakdoek.
De kledij is gemaakt door Liliane Spiessens.
Accessoires
De reus draagt kentekens van deelname aan andere stoeten

Bewaarplaats

Staat van de reus
Uitstekend

Documentatie

Er is een archief over de reus.
Publicaties

Verslagen over deelname aan stoeten