Paardenommegang en Sinte-Mette Lichtstoet (Hombeek (Mechelen))

%AutoEntityLabel%
Tijdstip
11 november en de zondag ervoor
Locatie
Hombeek (Mechelen)
Algemene info

Sint-Maarten wordt in Hombeek Sinte-Mette genoemd. Hij wordt er elk jaar op 11 november gevierd. Sinte-Mette is de vierde-eeuwse bisschop Martinus van Tours. De legende vertelt ons dat Martinus de helft van zijn mantel heeft geschonken aan een bedelaar die kou leed. Hij is dan ook de patroonheilige van de bedelaars en de armen. Kort na de dood van Martinus in 397 werd hij als heilige jaarlijks vereerd op 11 november. In Vlaanderen, en ook in Hombeek, wordt Sint-Maarten bovendien gevierd als patroonheilige van de kinderen. Een sint-maartensviering kan dan goed lijken op een sinterklaasviering. Vaak gaat ook Sint-Maarten getooid met een rode mantel, mijter en staf, brengt hij cadeautjes en zijn zwarte pieten mee. Bovendien komt ook Sint-Maarten zelden zonder zijn trouwe paard.

Maar een sint-maartensviering kan ook een aantal unieke elementen bevatten. Zo is het naast een kinderfeest op veel plaatsen ook een lichtfeest. Bovendien was Sint-Maarten vroeger ook het moment bij uitstek om uit bedelen te gaan. Het waren vooral kinderen, die aan de huizen bedelliedjes gingen zingen. De kinderen droegen dan een biet met een brandende kaars mee. Na het bedelen was het tijd voor amusement. 's Avonds werd dan ook het Sinte-Mettevuur aangestoken waarrond er gedanst werd. In Hombeek zijn een aantal van die gebruiken terug te vinden. Zo is er een avondlijke lichtstoet, er worden bedelliedjes gezongen en als afsluiter is er een sint-maartensvuur.

Hierbij geven we graag een typisch Hombeeks bedelliedje.

Sinte Mette van de ruggenuggenuchte,
èn mê zoäne groäze langen baät,
üffrake wilde moä kabasken ès vülle,
en lèt ons ni lang nimië staan,
dan zulle woä es lustig smullen,
aaft den nog wat over tot teneuste jaar.
Bazinneke, ès er niks te geeve ? 

In Hombeek gaan de kinderen/jongeren op 11 november nog steeds uit zingen. De zondag voor Sint-Mette is er een viering met, na de mis om 12.15 uur, de dierenzegening en de paardenommegang. 's Avonds, om 18 uur, is er de lichtstoet waaraan 350 kinderen deelnemen. De avond wordt afgesloten met een sinte-mettekorfje en het sinte-mettevuur op de terreinen van K.W.B..

Organiserende vereniging
Sinte-Mettecomité
Werking van de vereniging
De stoet gebeurt op initiatief van het plaatselijk Sinte-Mettecomité. In het comité zitten leden van de Dorpsraad, de scholen, Chiro, De Bond van Jonge Gezinnen en de heemkundekring Hoembeka.
Contactgegevens
De Mets Rudi
Lindestraat 65
2800 Mechelen