Sacramentsprocessie "De Bronk" (Veldwezelt (Lanaken))

Sacramentsprocessie "De Bronk" (Veldwezelt (Lanaken))
Tijdstip
Tweede zondag na Pinksteren
Locatie
Veldwezelt (Lanaken)
Algemene info

De Veldwezeltse Sacramentsprocessie is opgevat als een plechtige en chronologische evocatie van de Heilige Eucharistie. De ommegang wordt traditioneel geopend door de Fanfare "Sint-Lambertus". De eerste groep van de processie brengt hulde aan de patroonheilige van de parochie: "Sint-Lambertus". Vervolgens beeldt de groep "Heer, Ontferm U" de schuldbelijdenis aan het begin van de eucharistieviering uit. Daarna volgt de groep "Dienst van het Woord", waarin een aantal liturgische boeken meegedragen wordt. Vervolgens beeldt de groep "Wij Offeren" de eucharistische offerande uit, waarin naast brood en wijn ook bloemen geofferd worden. Dan volgt de groep "Onze Vader" en vervolgens brengt de groep "Ave Maria" hulde aan Onze-Lieve-Vrouw. Ook pages en het "Kindje Jezus van Praag" stappen mee in de processie. Het onderdeel "Heilig Sacrament" sluit de processie af. Dit onderdeel bestaat uit het koor "Oosterster", de Apostelen, de misdienaars en de priesters met het Heilig Sacrament.

Organiserende vereniging
Sint-Lambertusparochie | Werkgroep Processie en Kerk
Werking van de vereniging
De parochiale werkgroep "Processie en Kerk" is ontstaan uit de "Geloofsdagen" die in 1982 in de parochie gehouden werden. Het doel is de traditionele Sacramentsprocessie of de "Bronk" nieuw leven in te blazen, uit te bouwen en te verfraaien. De werkgroep telt acht leden, allemaal dames, die zich allen belangeloos inzetten voor de aankleding en de organisatie van de processie.
Andere activiteiten van de vereniging
De kledij van de Eerste Communiekantjes en de Vormelingen worden ook met extra zorg omringd door de werkgroep.
Contactgegevens
Sint-Lambertusparochie
Pastoor Woltersplein 4
3620 Veldwezelt
Telefoon: 089 71 46 67