Processie van Sint-Guido (Anderlecht)

%AutoEntityLabel%
Tijdstip
de zaterdag voor het begin van de jaarmarkt (dinsdag na de zondag na 12 sept)
Locatie
Anderlecht
Algemene info

Op 12 september wordt de sterfdag van Guido van Anderlecht of Sint-Guido herdacht. Deze heilige leefde in de 10de eeuw. Al op jonge leeftijd stelde hij zijn leven in het teken van zijn geloof. Toen hij als knecht voor een rijke boer werkte, verdeelde hij het brood voor de paarden onder de arme mensen. Later werkte hij als koster. Guido probeerde vervolgens ook koopman te worden en toen dat fout liep, trok hij op bedevaart naar Jeruzalem en Rome. Zijn bedevaartstocht nam niet minder dan 7 jaar in beslag en toen hij terug thuis kwam, bleek hij ernstig ziek. Hij stierf hij uiteindelijk aan dysenterie. Guido werd in Anderlecht begraven en zijn eenvoudig graf werd al gauw vergeten en verwaarloosd. Een 40-tal jaar later deden zich bij dat graf echter een aantal vreemde gebeurtenissen voor: dieren die er even bij bleven liggen om te rusten, raakten plots bezeten en stierven kort daarna. Daarom gebood de heer van Anderlecht een omheining rond het graf te zetten en het voortaan goed te onderhouden. In de daarop volgende jaren groeide de begraafplaats van Sint-Guido daardoor uit tot een pelgrimsoord, waar boeren langskwamen om bescherming voor hun hoeve en vee te vragen. Het stoffelijk overschot van Sint-Guido werd later opgegraven en bevindt zich tegenwoordig in de kerk van Anderlecht.

Door de gebeurtenissen tijdens zijn leven en na zijn dood werd Guido van Anderlecht de patroonheilige van kosters, klokkenluiders, veehandelaars, landbouwers, koetsiers, taxichauffeurs (sinds koetsen vervangen zijn door auto’s) en hoornvee. Daarnaast wordt de heilige Guido ook aangeroepen tegen kinderziekten, aambeien, dysenterie, paardenziekten, veepest en spastische aandoeningen.

Sint-Guido is verder ook de patroonheilige van Anderlecht. Op de zaterdag die aan zijn naamdag voorafgaat, gaat daarom ieder jaar een processie ter zijner ere uit in de gemeente. Aan die processie nemen 350 à 400 verklede figuranten deel. De religieuze stoet trekt achtereenvolgens door de Dorpsstraat, de Formanoirstraat, de d'Aumalestraat, de Auberlaan, de Vander Bruggenlaan en de Kanaalbrug. Via de Wayezstraat, de Paul Jansonlaan, de Processiestraat en de Dokter Jacobsstraat wordt vervolgens naar de Sint-Guidostraat gewandeld. De Sint-Guidoverering is Anderlecht is ook niet los te zien van de bekende jaarmarkt in de gemeente, waar naast vee en gevogelte ook nog heel wat andere koopwaar aangeboden wordt. 

Organiserende vereniging
Absl Reconstitution Historique de la Procession de Saint-Guidon et Notre-Dame de Grâce
Werking van de vereniging
De vereniging bestaat uit 12 vrijwilligers, die zich samen inzetten voor de organisatie van de Processie van Sint-Guido.
Andere activiteiten van de vereniging
De hoofdtaak van de vereniging is het organiseren van de jaarlijkse Sint-Guidoprocessie. In de loop van het jaar biedt de verenigingen daarnaast ook toneelvoorstellingen, diners en tal van andere activiteiten aan. Zo verzamelt zij voldoende financiële middelen om de processie te kunnen blijven organiseren. Verder maakt de vereniging ook promotie voor haar werking op andere evenementen en beheert zij 7 reuzen.
Contactgegevens
Rousseau Georges
Antoine Nysstraat 48
1070 Anderlecht