Wammekse Feesten (Wambeek)

Tijdstip
om de tien jaar (volgende editie heeft plaats in 2018)
Locatie
Wambeek
Algemene info

Sinds 1978 worden in Wambeek om de tien jaar de Wammekse Feesten georganiseerd. Vanaf de eerste editie was het de bedoeling dat dit evenement een echt Wambeeks dorpsfeest zou worden. De oorsprong van het feest voert terug naar de grootschalige fusie van gemeenten die in 1977 doorgevoerd werd. Gemeenten die tot dan atijd een zelfstandig beleid hadden kunnen voeren, gingen vanaf toen samen met andere gemeenten. Wambeek werd daardoor een deelgemeente van Ternat. De fusies waren niet overal even evident. Veel inwoners vreesden dan ook dat 'het hart en de ziel van het dorpsleven' en de specifieke eigenheid van hun dorp binnen de nieuwe fusiegemeente verloren zou gaan. In Wambeek hebben ze die kwestie aangepakt door in 1978, het jaar waarin ook de herwaarderingsactie 'Het Jaar van het Dorp' liep, een nieuw feest op te starten. Uiteindelijk dat feest zijn vervolgens de Wammekesfeesten gegroeid. Het hoogtepunt van de Wammekse feesten is de Wammekesstoet, die een ode brengt aan het Wambeek van weleer. Naast fanfares, ruiters en vlaggenzwaaiers stappen tal van reuzen mee op in de stoet.

Organiserende vereniging
Feestcomité Wammekse Feesten
Werking van de vereniging
Feestcomité Wammekse Feesten werd opgericht op zondag 5 februari 1978, met het oog op de organisatie van een groots Wambeeks dorpsfeest. Het initiatief voor de oprchting kwam van de KWB, die hierbij de steun van het Davidsfonds kreeg. In het comité hebben de Wambeekse verenigingen. zitting. Op die manier wordt de creatieve inbreng van de verenigingen en van de Wambekenaren via wijkwerking verzekerd.
Website van de vereniging
http://www.wambeek.be
Contactgegevens