Sacramentsprocessie (Zuienkerke)

Sacramentsprocessie (Zuienkerke)
Tijdstip
Tweede zondag na Pinksteren
Locatie
Zuienkerke
Algemene info

Al in 1575 ging er een Sacramentsprocessie door de straten van Zuienkerke. Een gebruik die tot op de sag van vandaag in ere wordt gehouden. In 1978 werd de processie tijdens jaar van het dorp in vernieuwd en ook recentelijk werd de processie vernieuwd. De processie gaat van start na de hoogmis van 10u30 aan de Sint-Michielskerk. Vroeger ging een sacramentsprocessie door op de zondag na Heilig Sacramentsdag, een feest ingesteld als dank voor het Heilig Sacrament. Het Heilig sacrament is het geconsacreerde Brood van de Eucharistie dat in de kerken ter aanbidding bewaard blijft en als 'viaticum' wordt gegeven aan stervende mensen die de Heilige Communie ontvangen. De Heilige Hostie wordt die tijdens een sacramentsprocessie in een monstrans door de straten gedragen en vereerd.

De Sacramentsprocessie gaat door op de zondag van het kermisweekend in Zuienkerke. Aan het begin van de stoet dragen vier vrouwen het 17de eeuwse Mariabeeld dat in de Sint-Michielskerk bewaard wordt. De processie is opgebouwd rond de geboorte, het lijden, het sterven en de verrijzenis van Jezus. Heel wat leden van lokale verenigingen en inwoners van het dorp stappen gewoontegetrouw mee in de ingetogen volkse processie. Ter hoogte van het pastorij geeft de pastoor de zegen over het dorp.

Organiserende vereniging
Processiecomité
Contactgegevens
De Lodder Marianne
Telefoon: 050 41 91 30