De Grote Keer (Mesen)

De Grote Keer (Mesen)
Tijdstip
elk jaar van 14 septemeber tot en met 22 september
Locatie
Mesen
Algemene info

In Mesen wordt elk jaar van 14 tot en met 22 september de Grote Keer gewandeld. Dat is een voettocht van ruim 6 kilometer, die de deelnemers door velden en weiden langs de stadsgrenzen van Mesen leidt. Een groot daarvan kan enkel tijdens deze dagen afgelegd worden: om het traject toegankelijk te maken voor de wandelaars is het namelijk vaak nodig dat de landbouwers een rij aardappelen of twee rijen mais weghalen van hun veld.

Volgens de overlevering dateert de Grote Keer al uit de voorchristelijke tijd. Door de koppeling met de legende van de Heilige Kruisrelikwie kreeg de voettocht een Christelijke invulling en valt de Grote Keer nu telkens samen met de noveen ter ere van Onze-Lieve-Vrouw van Mesen. De relikwielegende vertelt dat gravin Adela, dochter van de Franse Koning en echtgenote van Boudewijn V (graaf van Vlaanderen), in Mesen een Benedictinessenabdij stichtte. Nadat haar echtgenoot tijdens een kruistocht gestorven was, nam Adela zelf haar intrek in de abdij. Tot de bezittingen van de gravin hoorde ook een relikwie: een splinter hout van Christus’ kruis, die zij van Willem van Mesen gekregen had. Op een nacht had Adela een visioen en zag zij een vrouw verschijnen die haar vroeg om met de relikwie een processie te ondernemen. De gravin stond op en op het altaar van de kerk vond ze een rode draad, die zij op knieën en ellebogen volgde. Haar volgelingen bewegwijzerden haar tocht. De Paus erkende Adela's processie en gaf haar de opdracht om deze elk jaar op de dag van de Heilige Kruisverheffingedurende en gedurende de acht daaropvolgende dagen opnieuw af te leggen. 

Tot op de dag van vandaag wordt Adela's tocht nog ieder jaar opnieuw afgelegd door bedevaarders en wandelaars. Tijdens de Grote Keer is de Sint-Niklaaskerk iedere dag open van 7u30 tot 20u. Om 17u30 is er telkens een dienst. Ieder jaar organiseren de parochie en de katholieke verenigingen uit Mesen samen ook een aantal groepstochten, die dan na afloop van de dagelijkse eucharistieviering vertrekken. Zo is er onder meer een begeleide tocht voor zieken. Onderweg wordt bij verschillende kapellen halt gehouden om te bidden.

Tijdens de Grote Keer wordt in de kapel van de Sint-Niklaaskerk ook ieder jaar een kleine tentoonstelling opgesteld. Deze expo is telkens opgebouwd rond een bepaald thema. Bijzonder is dat de voorwerpen die deel uitmaken van de tentoonstelling afkomstig zijn van de parochianen. Gedurende de expo is ook altijd iemand van de Parochieraad in de kerk aanwezig om meer uitleg te geven bij het tentoongestelde materiaal.

Organiserende vereniging
Parochieraad Mesen
Andere activiteiten van de vereniging
In december organiseert de Parochieraad van Mesen een Kerstevocatie, waarbij gedichten en muziek met elkaar gecombineerd worden.
Contactgegevens
Verschoore Dirk (Diaken)
Telefoon: 057 21 44 30