Sint-Margaretha Ommegang (Baardegem (Aalst))

Sint-Margaretha Ommegang (Baardegem (Aalst))
Tijdstip
20 juli
Locatie
Baardegem (Aalst)
Algemene info

Sint-Margaretha is de patrones van de vroedvrouwen. Zij wordt aangeroepen bij barensweeën, zwangerschaps- en vruchtbaarheidsproblemen, krampen en borstkwalen en tegen kinkhoest. Margaretha werd in de 3de eeuw na Christus geboren in Antiochie (Syrie). Ze kwam uit een heidens gezin, maar werd door haar min christelijk opgevoed. Toen haar vader vaststelde dat ze de afgoden afzweerde, leverde hij haar over aan stadhouder Olybrius. Deze man werd verliefd op haar, maar zijn liefde werd door de godsvruchtige Margaretha niet beantwoord. De vernederde Olybrius liet haar daarop gevangen zetten en vreselijk folteren. Ze werd met fakkels gebrand, in kokend water gelegd en aan haar haren opgehangen en gegeseld. Tijdens haar gevangenschap zou de duivel haar bezocht hebben in de gedaante van een draak, die haar wou verslinden. Toen Margaretha een kruisteken maakte, verdween de draak. Ook de wonden die zij tijdens de folteringen opliep, waren de volgende dag verdwenen. In het jaar 305 liet de stadhouder liet Margaretha op een open plein in de stad onthoofden omwille van haar geloofsovertuiging.

Ter ere van de heilige Margaretha gaat in Baardegem ieder jaar op 20 juli de Sint-Margaretha-processie uit. Een reliek van Sint-Margaretha wordt dan van de Sint-Margerethakerk door de velden naar de Sint-Margarethakapel op de hoek van de Dorpsstraat en Bieseweide gedragen. Onderweg wordt gezongen en gebeden. De processiegangers worden begeleid door de fanfare. Aan de kapel wordt een openluchtmis gehouden. Aansluitend is er in het parochiehuis een volksfeest in faluintjesstijl.

Organiserende vereniging
Sint-Margaretaparochie Baardegem
Contactgegevens
De Pelsmaeker Herman (Diaken van Moorsel (Steven ) Meldert en Baardegem)
Henri Moensstraat 3
9310 Herdersem (Aalst)
Telefoon: 053 77 45 52