Sint-Jansprocessie (Schriek (Heist-Op-Den-Berg))

Sint-Jansprocessie (Schriek (Heist-Op-Den-Berg))
Tijdstip
Zondag voor 29 juni
Locatie
Schriek (Heist-Op-Den-Berg)
Algemene info

De traditie van de Sint-Jansprocessie gaat ver terug in de tijd. Sint-Jan de Doper is de patroonheilige van Schriek en zeker al voor 1562 ging de processie door de straten van het dorp. Dat weet men door het processievaantje dat de kerk nog zonder het uurwerk van 1562 afbeeldt. De oudste kerkrekeningen van dat jaar vermelden een speelman. En om de orde te handhaven werden de ‘heynen’ of de ‘wildemannen’ ingezet. Dat waren verklede jongeren die het hele gebeuren in goede banen moesten leiden. Later werden deze bijgestaan door de ’jonkheit van Betecom’ te paard en met volle montuur. De processie was wel 15 kilometer lang en was heel populair bij de mensen. Het ging gepaard met een volksfeest dat wel eens uit de hand kon lopen. Daarom werd de verkoop van drank lange tijd verboden voor en tijdens de processie. In de 19de eeuw begon de processie zijn elan te verliezen en werd de route sterk ingekort. De deelnemers en toeschouwers waren toen enkel nog mensen uit de eigen gemeente en de randgemeenten. De processie verdween dan uiteindelijk helemaal uit het straatbeeld in 1968 met het wegvallen van de toenmalige pastoor.

In 1995 werd het initiatief genomen om de processie te herwerken. Sinsdien is de Sint-Jans-processie in Schriek een feestgebeuren op verschillende plaatsen in de parochie. Vandaag is er dus eerst een openluchtviering ter ere van de patroonheilige Sint-Jan De Doper. Deze viering wordt telkens op een andere plaats in de gemeente gehouden. Na de viering gaan de gelovigen in processie naar de kerk. Lokale verenigingen stappen mee op met hun vlaggen en vaandels. Men draagt de vlaggetjes van de rozenkrans en ook het reliekschrijn en de vlag van Sint-Antonius heeft een plaats in de processie. Verder wordt het hoofd van Sint-Jan met relikwie en het beeld van Onze-Lieve-Vrouw ter Zonne in de processie meegedragen.

Organiserende vereniging
Sint-Jan Baptist Schriek
Website van de vereniging
http://www.bloggen.be/schriek
Contactgegevens
Vanlommel Aloïs (E.H.)
Beerzelplein 10
2580 Beerzel
Telefoon: 015 76 10 91