Sint-Maartenspektakel (Overpelt)

Sint-Maartenspektakel (Overpelt)
Tijdstip
de zaterdag voor 11 november
Locatie
Overpelt
Algemene info

Al sinds kort na zijn dood in 397 wordt Sint-Maarten of de heilige Martinus van Tours jaarlijks vereerd op 11 november. Een bekende legende over deze heilige vertelt dat hij ooit de helft van zijn mantel schonk aan een bedelaar die kou leed. Zo werd hij de patroonheilige van de armen en de bedelaars. Op tal van plaatsen is Sint-Maarten vandaag de dag vooral bekend als een kindervriend die grote gelijkenissen vertoont met Sinterklaas. Elders wordt de Sint-Maartensviering dan weer ingevuld als een lichtfeest. Dat komt doordat de naamdag van Sint-Maarten aan het begin van de winter valt. Rond deze periode moest het vee telkens uit de weiden geleid worden en werd de pacht uitbetaald. De traditie om in die donkere en korte dagen een sint-maartensvuur te ontsteken is hiermee verbonden.

Ook vandaag wordt Sint-Maarten nog op tal van plaatsen gevierd. In Overpelt gebeurt dat met een week vol Sint-Maartensactiviteiten. Op en rond 11 november ontsteken buurtbewoners in de verschillende wijken van de gemeente dan tientallen sint-maartensvuren. Bij elk van die buurtvuren trakteert de gemeente de bewoners op een grote ketel soep. Op de zaterdag voor 11 november trekt om 19u ook een optocht door het stadscentrum. Naast verklede kinderen stappen ook Sint-Maarten en zijn helpers in deze stoet mee. Om 19u30 wordt de Oude Markt van Overpelt het decor voor het Sint-Maartenspektakel. Speciaal daarvoor wordt de stadsverlichting gedoofd. In de plaats daarvan staan overal vuurkorven, die voor gezelligheid zorgen. Optredens van vuurartiesten en straattheatermakers zorgen voor nog meer lichtmagie. Verder zijn er ook allerhande eet- en drankstandjes. Het Sint-Maartensspetakel wordt afgesloten met een muzikale act.

(Let op: Door werkzaamheden heeft het Sint-Maartenspektakel uitzonderlijk niet op de Oude Markt plaats, maar 200m verderop.)

Organiserende vereniging
Jeugddienst Overpelt in samenwerking met de Jeugdraad en de Stuurgroep Evenementen
Werking van de vereniging
De jeugddienst staat in voor de administratieve begeleiding, het secretariaat en de ondersteuning van de Overpeltse jeugdraad, de opmaak van het jeugdbeleidsplan en de organisatie van activiteiten voor de jeugd. Daarnaast verstrekt zij ook informatie over het Overpeltse jeugdleven in het algemeen en over de jeugdverenigingen in het bijzonder.
Publicaties van de vereniging
Het jongerentijdschrift van de Overpeltse jeugddienst heet Shake en verschijnt 4 keer per jaar.
Andere activiteiten van de vereniging
- het Kinderfestival Roefelrock
- het Carnaval op de eerste zondag na aswoensdag
- MundoPelt, een multicultureel feest in het eerste weekend van julie
- het dorpsfeest in de laatste weekend van augustus
Contactgegevens
Gemeentelijke Dienst Toerisme
Jeugdlaan 2
3900 Overpelt
Telefoon: 011 51 69 63