Carnavalsstoet ('s Gravenvoeren (Voeren))

Carnavalsstoet ('s Gravenvoeren (Voeren))
Tijdstip
Vastenavond
Locatie
's Gravenvoeren (Voeren)
Algemene info

De huidige carnavalsstoet sluit aan bij een oude carnavalstraditie. Oudere inwoners van het dorp herinneren zich dat er de `mom werd gelopen'. Van in de voormiddag van maandag voor Aswoensdag kwamen de `mommen' op straat. Een mom was een man die van kop tot teen vermomd was. Hij droeg een mom (masker) voor het gezicht, maar ook de schoenen, kleding en hoofddeksel waren er op gericht dat ze onherkenbaar waren (of dat dachten ze toch). De mommen dwaalden alleen of in kleine groepjes van twee of drie door de straten. Vrouwen deden er niet aan mee. Soms hadden de mommen een of ander muziekinstrument bij zich. Ze trokken bij de mensen in huis binnen en spraken (onherkenbaar?) met een hoog stemmetje. Er werd gedanst, gedronken, gelachen en plezier gemaakt. Op dinsdag voor Aswoensdag kwamen de meeste mommen op straat. Het feest duurde tot in de late uurtjes van Aswoensdag. Op Aswoensdag gingen ze in de kerk `e kruuske' halen.
Sinds de jaren 1950 gaat er een echte carnavalsstoet uit in het dorp. De oprichting van de carnavalsvereniging De Waggellere ligt hier aan de basis. Ze behielden de traditie om carnaval te vieren op vastenavond tot vandaag.

Organiserende vereniging
CV De Waggellere
Website van de vereniging
http://kvdewaggelerre.be/
Andere activiteiten van de vereniging
Er wordt een kinderstoet georganiseerd door de basischool van 's-Gravenvoeren samen met de Waggelerre. Er is ook een dansgroep aan de carnavalsvereniging verbonden.
Contactgegevens
Janssen Rudy
Bovendorp 37
3798 Voeren