Meiboomplanting (Moerbeke-Waas)

Meiboomplanting (Moerbeke-Waas)
Tijdstip
de derde zondag van mei
Locatie
Moerbeke-Waas
Algemene info

In de jaren 1940 groeide Moerbeke-Waas uit tot een populaire bestemming voor bermtoeristen of trekkers. Vanuit de steden kwamen zij naar de gemeente om er te genieten van de natuur. In 1947 of 1948 had in Moerbeke-Waas de eerste meiboomplanting plaats. Een heraut trok toen met een bel door het dorp om de feestelijke gebeurtenis aan te kondigen. In de jaren die volgden bleven trekkers in mei traditiegetrouw naar Moerbeke-Waas komen om een meiboom te planten. Aan het eind van de jaren 1950 werd de meiboomplanting een jaarlijks evenement en evolueerde ze naar een driedaags folkloristisch gebeuren, waar vooraanstaande volkskunstgroepen uit Vlaanderen optraden. De organisatie van het feest is in die periode in handen van de Vlaamse jeugdherbergcentrale. De meiboomviering ging toen op vrijdagavond van start met een wandeling. Op zaterdagavond werd een kampvuur ontstoken en op zondagmorgen was er een zangstonde. Op zondagmiddag ging een stoet uit, waarna de eigenlijke meiboomplanting volgde.

Al sinds hun geboorte zijn de Moerbeekse reuzen bij de meiboomviering betrokken. In 1952 werd Toon van Francipany, de eerste Moerbeekse reus, geboren. Zijn voornaam verwijst naar Sint-Antonius, de parochieheilige van Moerbeke-Waas. Zijn achternaam is een verwijzing naar een militair fort uit de Spaanse tijd in de buurt van Moerbeke en de Moerbeekse jeugdherberg die ernaar genoemd is. Een trekker stond model voor zijn gezicht. In 1961 bouwt Moerbeke een tweede reus: Tine van Baudeloo. Zij wordt de vrouw van Toon.

Vanaf het midden van de jaren 1960 wordt het bermtoerisme minder populair. De betrokkenheid bij de meiboomviering daalt daardoor eveneens sterk. Op initiatief van de toenmalige jeugdhuisleider blazen een groep van twaalf de viering nieuw leven in door op de viering een aantal volksdansen te brengen. In 1968 groeit hieruit volksdanstgroep Toon & Tine, die sinds 1975 instaat voor de organisatie van de meiboomviering.

Organiserende vereniging
Volksdansgroep Toon & Tine
Werking van de vereniging
Volksdansgroep Toon & Tine is genoemd naar de Moerbeekse reuzen en werd opgericht na het gelegenheidsoptreden op de meiboomplanting in 1967 dat een groep onder leiding van Roger Vandeputte, toenmalig leider van jeugdherberg Francipany, bracht. Kort na de oprichting sloot de volksdansgroep zich aan bij de Vlaamse volkskunststam van de Werkgemeenschap voor Volkskunst (Wevo). In de loop der tijd ging Toon & Tine ook in andere gemeenten in Vlaanderen en in buitenland optreden. Na een aantal werkingsjaren verliet de groep Wevo en sloot zich aan bij de Vereniging voor Vlaamse Volkskunst, waardoor ze ook de organisatie van de meiboomplanting in handen kreeg.
In 1983 werd een groep voor kinderen opgericht: 'De Papemutsjes'. Sinds 1984 organiseert Toon & Tine ook jaarlijks een internationaal folklorefestival.
Website van de vereniging
http://moerbeke.be/toontine
Publicaties van de vereniging
een nieuwsbrief
Andere activiteiten van de vereniging
Volksdansgroep Toon & Tine geeft optredens, verzorgt de jaarlijkse meiboomplanting en organiseert elk jaar in het eerste weekend van augustus het internationale folklorefestival van Moerbeke-Waas.
Contactgegevens
Mentzy Bart (voorzitter)
Weehaagstraat 22
9160 Eksaarde
Telefoon: 09 328 00 06